Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  איך ומתי אפשר לערער על הפרופיל הצבאי?

  במדינת ישראל בה מייחסים לשירות הצבאי חשיבות רבה יש משמעות לפרופיל שנקבע. השיבוץ בצה"ל מושפע באופן ישיר מהפרופיל ובהתאם כדאי שתהיו מודעים לו. ערעור על פרופיל מוגש במטרה לקבל פרופיל גבוה יותר או על מנת להוריד את הפרופיל שנקבע. פרופיל מינימלי לשירות בקרבי הוא 72. פטור משירות צבאי ניתן לבעלי פרופיל 21. הגשת ערעור על הפרופיל שנקבע לכם מתבצעת בהליך פורמלי, ליווי של עורך דין מגדיל את סיכויי ההצלחה של ההליך. כדאי להגיע ערעור בכל מקרה בו אתם סבורים שנקבע פרופיל לא נכון שצפוי להוביל לשירות לא מספק או כזה שעלול לפגוע בבריאותכם.

  איך קובעים את הפרופיל בצבא?

  טרם נגיש בקשת ערעור על פרופיל חשוב להבין כיצד נקבע הפרופיל הרפואי. איסוף נתונים לטובת קביעת הפרופיל בעבור כל חייל מתחיל טרם הגיוס. כאשר אתם מגיעים אל בדיקת הרופא במסגרת הצו הראשון מתחיל תהליך איסוף המידע הרפואי אודותיכם. אם שלחתם אל לשכת גיוס טרם ההתייצבות לצו הראשון מסמכים רפואיים, גיבוש הפרופיל שלכם יתחיל עוד קודם. ברשימת הבדיקות שאתם צפויים לעבור בלשכת הגיוס לטובת גיבוש פרופיל נמצא בדיקת משקל וגובה, בדיקת שתן, בדיקת לחץ דם ועוד. הרופא מבצע בדיקה גופנית לכל מועמד לגיוס במטרה לזהות בעיות רפואיות עם דגש על בחינת מבנה השלד. אם יש לכם בעיות רפואיות קיימות שאתם מבקשים לעדכן בהן את הרופא בלשכת גיוס יש להצטייד במסמכים מתאימים ולהגיש אותם.

  איך מערערים על הפרופיל שנקבע?

  בתום הליך איסוף המידע הרפואי נקבע בעבור כל מועמד לגיוס פרופיל. אלו שיקבלו פרופיל 21 ישוחררו מחובת גיוס. ערעור על פרופיל מוגש במקרים בהם המועמד חש שהפרופיל אינו משקף את המצב הרפואי שלו. עשרות בקשות של חיילים לערעור על הפרופיל שנקבע להם מוגשות בכל שבוע. לרוב, הבקשות שמוגשות בליווי עורך דין צבאי זוכות להתייחסות רצינית יותר. במידת האפשר חשוב להגיש את הערעור על הפרופיל בסמוך למועד קביעתו. יש לצרף לבקשת הערעור מסמכים רפואיים שמוכיחים את הטענות, הגשת חוות דעת של רופאים מומחים מומלצת. יש לפרט גם את הנסיבות שגרמו לשגיאה בקביעת הפרופיל. בקשות הערעור מועברות אל ועדה רפואית שדנה בכל בקשה ומקבלת החלטה.

  הגשת ערעור על הפרופיל שקבלתם במטרה להשתבץ לתפקיד אחר או לקבל פטור משירות רצוי להגיש בליווי עורך דין צבאי. עו"ד ריקי ישי מתמחה במשפט צבאי ובעלי ניסיון רב בהגשת ערעורים לשינוי פרופיל.

  ×

  שיחת ווטסאפ