Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  איך מקבלים פטור מהצבא מטעמי מצפון?

  מדינת ישראל הוקמה בין השאר בזכות כוח צבאי. לאורך כל שנות קיומה של המדינה, צבא הגנה לישראל הגן עליה מפני אויבים שונים, ובכך אפשר לכולנו לחיות כאן ולנהל שגרה תקינה. יחד עם זאת ברור לחלוטין כי ישנם צעירים שהשקפת עולמם נמצאת בסתירה מוחלטת לעקרונות הפעילות הצבאיים, וכי במקרים אלה על צה"ל להתחשב באמונה שלהם ולפטור אותם משירות. בחלק מהמקרים אכן מוענק פטור מהצבא לצעירים וצעירות בעלי אמונה פציפיסטית – בין השאר בשל החשש מפגיעה נפשית שתוליד תביעה נגד משרד הביטחון ודרישה לפיצויים, אבל יש גם מצבים שבהם רק עם עורכת דין מנוסה כמו ריקי ישי ניתן להגיע לתוצאה הרצויה.

  פטור מהצבא מטעמי מצפון – דגשים חשובים

  * מומלץ להצהיר על התנגדות לשימוש בנשק כבר בצו הראשון – ככל שהמלש"ב מגדיר את עצמו כפציפיסט בשלב מוקדם יותר בתהליך החיול, כך גדלים הסיכויים שצה"ל ישתכנע כי הוא אכן כזה ויפטור אותו משירות.

  * תצהיר מנומק – חשוב להשקיע בניסוח מדויק ומפורט של הבקשה, ובפרט בתיאור תפישת העולם, מקורותיה והשלכותיה. לתצהיר מנומק היטב יש השפעה רבה על החלטת ועדת המצפון.

  * הכנה מתאימה לראיון בפני חברי ועדת המצפון – צה"ל חושש מפני מצב שבו ועדת המצפון תהפוך למסלול התחמקות משירות צבאי, ועל כן ממעט לשחרר מועמדים לשירות על בסיס פציפיזם. בהתאם חשוב מאוד להגיע מוכנים לראיון בפני חברי הוועדה, ולדעת איך לענות לכל שאלה שעשויה להישאל.

  מיצוי כל האפשרויות

  הן מלש"בים והן חיילים, בחובה ובקבע, נתקלים לעיתים במערכת אטומה. במצבים אלה חשוב למצות את כל אפיקי הפעולה האפשריים (בדיוק כפי שקבלת תגמולים בגין פגיעה בשירות הצבאי מחייבת הגשת תביעה נגד משרד הביטחון, ולעיתים מאבק משפטי ממושך). עורכת הדין ריקי ישי התמחתה במסגרת שירותה בצה"ל בסניגוריה הצבאית, וכן שירתה פרק זמן משמעותי בחיל הרפואה. בהתאם אחד מתחומי המומחיות העיקריים שלה הוא השגת פטור מהצבא, לרבות מטעמי מצפון. השירות של עורכת הדין ישי מתאפיין בנחישות רבה, מתבסס על היכרות עם המערכת ועם חוק השיפוט הצבאי, וניתן בזמינות מרבית על-מנת לאפשר את השגת המטרה בזמן קצר ככל האפשר.

  ×

  שיחת ווטסאפ