Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  גחלת וועדות – התאמה לשירות

  גחל"ת – גורמי חזרה לשירות תקין, הינו מערך אשר מצוי בכלא 4 ו – 6 ומטרתו היא לאבחן את החיילים המגיעים לכליאה לצורך בחינת דרכי שיקומם, הבטחת המשך שירות תקין או המלצה לשחרור משירות.

  הקריטריונים לאיבחון של גחל"ת הם חסויים במידת מה, עם זאת הנסיון מלמד כי גחלת לא יאבחנו:

  1. משתמטים משירות – אלו הם חיילים אשר מעולם לא התגייסו לשירות ולכן למערך אין כלים לבחון המשך שירות.
  2.  בעלי שירות צבאי קצר ובלתי משמעותי – לא ניתן לבחון את השירות והמשכו הואיל ולא נעשה שירות צבאי משמעותי על מנת לאבחן את הכשלים בו.
  3. שפוטים בדין משמעתי – תהליך האחבון בגחלת אורך פרק זמן יחסית רב של כ – חודש ומעלה. העומס שמוטל על גורמי גחל"ת הוא רב מאוד ולכן גחל"ת אינם מאבחנים שפוטים בדמ"ש הואיל והללו נשארים בכלא לכל היותר 21 יום, פרק זמן שאינו מספיק לאבחון.
  4. שפוטים לתקופות קצרות – מאותו הטעם לעיל. עם זאת לעיתים גחל"ת אינם יודעים כי חייל יהיה שפוט לזמן קצר ולכן מתחילים באיבחון ולכן גם מסיימים אותו.

  מה גחל"ת ממליצים?

  גחלת יכולים להמליץ על:

  1. שינוי שיבוץ.
  2. שינוי תנאי שירות וקביעת תנאי שירות (שבוע – שבוע, יומיומיות וכו).
  3. חזרה ליחידה (ללא המלצות אופרטיביות).
  4. חזרה ליחידה עם הנחיות למפקדים (שירות מקל, סיוע ביציאות מוקדמות וכו).
  5. פטור משירות.
  6. פטור משירות בשל התנהגות רעה וחמורה.

  המלצת גחל"ת, כשמה כן היא, המלצה בלבד. כמובן שיש משקל להמלצה הזו מאחר והיא נשענת על מסמכים ועל המלצות של גורמים מוערכים, אבל מי שמחליט האם לקבל את המלצת גחלת או לא הוא מפקד מיטב. מפקד יכול להחליט כל החלטה אחרת ביחס להמלצת גחלת, להעניק פטור, לשנות שיבוץ ולקבוע תנאי שירות. הוא יכול גם להחליט פשוט להחזיר ליחידה, גם אם גחלת המליצו על פטור!.

  מהי וועדת התאמה לשירות

  וועדת התאמה לשירות ברגיל מתקיימות לאחר פניית מפקדיו של החייל או לאחר בקשת החייל עצמו. ועדה זו אמורה לבחון את שירותו של החייל עד כה ואת סבירות המשך שירותו הצבאי. בנוסף, במהלך כליאה, יכול חייל לבקש מסנגורו לבקש עבורו וועדת התאמה לשירות במהלך כליאתו.

  חשוב לציין כי הלכת רצאבי קבעה כי אין לחייל זכות קנויה לקבל וועדת התאמה לשירות במהלך כליאתו. עם זאת, המצב שנוצר הוא שמי שלא מאובחן על ידי גחל"ת נמצא בעמדת נחיתות כלפי אלו שאובחנו הן מבחינה עונשית מאחר והתביעה הצבאית ובתי הדין כן מתייחסים להחלטות גחל"ת כגורמים להקלה עונשית, ועל כן מי שלא מאובחן על ידם, איננו יכול להנות מהקלה זו ועל כן כיום, מי שאיננו מאובחן על ידי גחל"ת יוכל לקבל וועדת התאמה לשירות במהלך כליאתו אם יציג מצב משפחתי/אישי מורכבים.

  גם וועדת התאמה לשירות מהווה גורם ממליץ בלבד למפקד מיטב לעניין פטור או חזרה ליחידה. מפקד מיטב הוא הסמכות הסופית וכבר קרה לא מעט שוועדת התאמה לשירות קבעה פטור ומפקד מיטב ביטל את ההחלטה.

  התנהגות רעה וחמורה

  מי שצבר ימי תב"ן ("דפוק") רבים נמצא בסיכוי/סיכון לקבל פטור משירות על רקע זה. עם זאת מי שביצע היעדרויות רבות ונכנס פעמים רבות לכלא ובשל כך יפוטר משירות, עלול לקבל פטור על רקע של התנהגות רעה וחמורה דבר אשר ישלול ממנו הטבות וזכויות כספיות מצה"ל, אם הוא זכאי להן.

  ×

  שיחת ווטסאפ