Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  דגשים חשובים בעת הגשת ערעור על הפרופיל שלכם

  הפרופיל הצבאי הוא פקטור בעל משקל רב בהחלטה איפה ישובצו כל הצעירים והצעירות שמתגייסים לצה"ל. למעשה עוד קודם לכן הפרופיל קובע האם הנער או הנערה בכלל יגויסו לשירות. באופן טבעי, שכן מדובר במערכת גדולה מאוד, ייתכנו גם טעויות – ולכן ישנו מנגנון הגשת ערעור על פרופיל. חשוב להדגיש כי לצבא יש אינטרס להתאים לכל אחד ואחת את הפרופיל המדויק ביותר. חייל שמופנה ליחידה שלא הולמת את היכולות הפיזיות והנפשיות שלו עלול להיפגע תוך כדי שירות ולדרוש פיצוי (אמנם תביעות משרד הביטחון לא עוסקות בשיקולי הצבא אלא אך ורק במידת חומרת הפגיעה, אבל גם כך מדובר בנזק כלכלי ותדמיתי לצה"ל). למרות האינטרס הנ"ל, יש גם מקרים שבהם רק בעזרת עורכת דין מומחית לדיני צבא הערעור מתקבל ונמנע שיבוץ בעייתי ומזיק. עורכת הדין ריקי ישי מטפלת במקרים אלה מזה שנים רבות, מתוך תחושת אחריות כבדה ובקשב מלא למלש"בים ולחיילים.

  דגשים חשובים בעת הגשת ערעור על הפרופיל שלכם

  * זמן – יש להגיש את הערעור תוך חודש ימים ממועד קביעת הפרופיל. אם הרצון לשנות את הפרופיל נובע משינוי במצבו הפיזי או הנפשי של החייל/מלש"ב, תוגש בקשה לקבלת זימון לוועדה רפואית חדשה – בקשה זו ניתן להגיש לאחר שחלפו לפחות 3 חודשים ממועד הוועדה הקודמת.

  * מסמכים – יש לצרף לבקשה חוות דעת מתאימות ועדכניות של מומחים רלוונטיים. זוהי אחת הסיבות העיקריות לכדאיות הפניה אל עו"ד צבאי, שכן עורכי הדין שזוהי מומחיותם מכירים מומחים מתאימים.

  * העלאה / הורדה – הכללים הנ"ל חלים הן על ערעור לצורך העלאת הפרופיל והן על ערעורים שמטרתם הורדת הפרופיל הצבאי.

  ניסיון יקר ערך בתוך המערכת הצבאית ומחוצה לה

  עורכת הדין ריקי ישי הינה מומחית לדיני צבא בעלת ניסיון רחב היקף בכל הנוגע להתנהלות מול מערכת הביטחון בכל הסוגיות הרלוונטיות: ערעור על פרופיל, ייצוג נפקדים ועריקים, ייעוץ לקראת חקירה במצ"ח ולאחריה, תביעות משרד הביטחון, גיוס בני מהגרים ועוד. כשהמטרה היא שינוי הפרופיל, השירות של עו"ד ריקי ישי נשען על שנים רבות בתוך המערכת הצבאית, הן בסניגוריה ובפרט בחיל הרפואה, ועל שנים רבות של סיוע אפקטיבי למלש"בים וחיילים שהתמודדו עם בעיה זו.

  ×

  שיחת ווטסאפ