Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  דיווחים של צה"ל למשרד התחבורה

  אז בשל קשיים בשירות נקבע לכם פרופיל 21 או פטור. אז מה הסעיפים אשר יביאו אתכם למכון לבטיחות בדרכים?

  קודם כל מהו המכון לבטיחות בדרכים ומה עושים שם.

  המכון לבטיחות בדרכים הוא מכון שמטרתו לבחון האם אנשים כשירים לנהיגה מכל סיבה. נפשית ופיזית.

  מי שזומן למכון של רקע בעיה נפשית יאלץ לעמוד בפני אבחונים פסיכיאטריים ופסיכולוגיים וכן מבחן אישיות. מבחן אישיות הוא מבחן בן שאלות אמריקאיות רבות אשר חוזרות על עצמן בניסוחים שונים על מנת לבחון האם אדם הוא עקבי.

  ההכרעה בסופו של יום האם אדם כשיר לנהיגה או לא, תהיה שקלול של כל הנתונים וכן  בחינה של העבר התעבורתי, כלומר האם וכמה עבירות תעבורה קודמות יש לאדם. המכון מבצע סוג של "הערכת סיכון" הנובע מאדם.

  גם אם המכון שולל רישיון או מונע קבלת רישיון, זה אינו סוף פסוק. ניתן בהחלט לערער על החלטה זו. לאחר הגשת ערעור, תתכנס ועדה אשר תדון בטענות המבקש והיא יכולה, לבטל את החלטת השלילה, לקצר אותה או לשלוח למבחני אישיות חדשים.

  משרדנו כבר החזיר את הרישיון במקרים רבים בהם נשללו רישיונות.

  מה מדווחים למכון לבטיחות בדרכים

  חשוב מאוד להבהיר, המכון לבטיחות בדרכים לא יודע מה אמרתם לקב"ן או לפסיכיאטר. למכון לבטיחות בדרכים נשלח רק דיווח על אבחון על הבעיה הרפואית/נפשית שאובחנה.

  המכון לבטיחות בדרכים מודעים לכך שאנשים מוסרים דיווחים לא מדויקים לצבא מסיבות שונות וכן שלעיתים האבחנות של צה"ל קצת מחמירות. עם זאת, אבחנות מסוימות עדיין ידליקו זרקור עליכם. הכוונה שגם אם יחליטו שלא מדובר באבחנה מדויקת ואולי אפילו מחמירה, עדיין, אם יראו שאתם נוטים לעבירות תנועה חסרות אחריות או תאונות רבות, זה מספיק כדי להדליק למכון נורה אדומה ועלולה לשלול רישיון.

  האם מדווחים בכל הפרעה נפשית?

  לא. ישנה רשימה של סעיפים מדווחים אשר הינם סעיפים אשר עלולים להעלות חשד לפיו נהיגה ברכב עלולה לסכן את הנוהג או את סביבתו. לדוגמא דיכאון, חרדות וקשיי הסתגלות חמורים לא יביאו כלל לדיווח. עומת זאת אישיות אנטיסוציאלית, התקפים פסיכוטיים והתמכרות לסמים ואלכוהול, לדוגמא, כן ידווחו.

  מאמר זה נכתב הן על מנת להבהיר את המצב של מדווחים למכון אך גם על מנת להזהיר חיילים מעצות לא טובות שנותנים באתרים שונים המתיימרים לסייע למשתמטי גיוס או שירות לצאת מהצבא ומעורכי דין לא מנוסים בתחום הצבאי, המביאות לפגיעה בהם.

  ריקי ישי, עו"ד

  עורך דין צבאי

  ×

  שיחת ווטסאפ