Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  הליכי שימוע ובקשות מקדמיות בתיקים פליליים

  חקירה במשטרה הינה הליך לא קל עבור אנשים נורמטיביים.

  גם כאשר אדם בטוח ש"אין לו מה להסתיר", עדיין מדובר במעמד קשה ולא נעים.

  מאמר זה לא יעסוק בשלב החקירה במשטרה אלא דווקא בכל ההליכים שיש וניתן לבצע לאחר סיום החקירה ועוד לפני הגשת כתב אישום.

  הרבה אנשים מחכים לאחר החקירה להמשך פעולות המשטרה או הפרקליטות.

  במקרים רבים אנו ממליצים לא לחכות אלא דווקא להקדים תרופה למכה.

  לעורך דין נתון כלי חשוב ומשמעותי שנקרא שימוע.

  השימוע מאפשר לעורך הדין  להגיע לדיון אצל המשטרה או הפרקליטות ולטעון בפניהם מדוע לדעתו אין מקום להגיש כתב אישום בתיק.

  עורך דין צבאי מיומן חייב לבקש ולקבל לידיו טרם השימוע את חומרי החקירה. חשוב לציין כי על פי החוק אין המשטרה או הפרקליטות מחוייבות להציג חומרי חקירה טרם הגשת כתב אישום. עם זאת, במסגרת זכות הטיעון והעיון שהינן זכויות יסוד, עורך דין נחוש מבקש ומקבל חומרי חקירה רבים ואף לעיתים את מלוא חומר החקירה.

  לטעמנו אין מקום לקיים שימוע ללא חומרי חקירה כלל. הדבר פוגם ביכולת לקיים דיון איכותי מול הגורם המחליט.

  שימועים איכותיים חוסכים המון כאב, צער וחוסר וודאות.

  משרדנו הצליח למנוע הגשת כתבי אישום בתיקים רבים רק לאור התדיינות איכותית מול גורמי התביעה.

  גם אם השימוע לא צלח, לא פסקו ההליכים המקדמיים שניתן וצריך, לטעמנו, לבצע.

  בפני עורך הדין קיימת, גם לאחר הגשת כתב האישום, היכולת לבקש חזרה מאישום. לצורך בקשה זו עורך הדין צריך להעלות טענות ראייתיות, טעמים של צדק ונראותו שיש בהן כדי לשכנע את התביעה, שסיכויי ההרשעה אינם גבוהים או שחסרונות ניהול ההליך נגד הנאשם, עולים על היתרונות. (נאשם מבוגר או נורמטיבי לחלוטין, עבירה קלה מאוד, פגיעה אנושה בזכויות הנאשם בחקירה, אכיפה בררנית, נזקים ראייתיים מכיוון שהמשטרה לא חקרה כיווני חקירה נוספים ועוד).

  כלל הליכים אלו יכולים להיעשות עוד לפני הקראת כתב האישום בפני הנאשם ויש להם יכולת מדהימה לקיצור הליכים והשגת תוצאות טובות לכל נאשם.

  אנו ממליצים בחום לקבל ליווי עורך דין מהרגע הראשון של אינטראקציה עם גורמי אכיפת החוק.

  עו"ד ריקי ישי מלווה וליוותה אלפי נאשמים והשיגה תוצאות יוצאות דופן, גם בתיקים חמורים עוד טרם הגשת כתב אישום.

  ×

  שיחת ווטסאפ