Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  הנחיות התביעה הצבאית החדשות בעניין הסדרים מותנים

  במסגרת הורדת הפללת משתמשי הסמים ה"קלים" ובכלל רצון להימנע מהכתמת חיילים ברישום פלילי בגלל טעויות נעורים ושימת דגש על שיקום יותר מאשר ענישה – יצאה התביעה הצבאית עם בשורות של ממש.

  החל מינואר השנה חלו שינויים מרחיקי לכת בכל הקשור לפליליות מעשים שונים בצה"ל, בייחוד בתחום הסמים ה"קלים" בצבא.

  הנחיות התביעה הצבאית החדשות מינואר מאפשרות לסגור עם חייל הסדר מותנה.

  מהו הסדר מותנה?

  הסדר מותנה מוסדר בסעיף 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב – 1982. מדובר במילים שמתארות מצב רחב בו התביעה מאפשרת לחשוד להוכיח את עצמו כמי שעלה על דרך הישר ואם יעשה כן תחתום עימו על הסדר מקל ולעיתים, כמו בענייננו תמחק את התיק נגדו לחלוטין.

  אם כן באילו מקרים ניתן לסגור הסדר מותנה עם התביעה הצבאית:

  1. לפני הגשת כתב אישום וכתנאי לאי הגשת כתב אישום –  במקרים בהן הפרקליט סבור אין עילת מעצר.
  2. לאחר הגשת כתב אישום, ובעצם חתימה על הסדר בו יוקפאו הדיונים בתיק – מקרים שמתאימים למעצר פתוח.

  כאן העת לציין כי בעבירות שעילתן מצדיקה מעצר סגור לא יאפשרו העברה להסדר מותנה.

  באילו עבירות ניתן להגיע להסדר מותנה?

  1. שימוש בסמים – 4-5 שימושים בקנאביס בנסיבות אזרחיות בלבד. או בקנאבנואידים סינטטי (נייס גאי).
  2. החזקת סם – בכמות של צריכה עצמית בלבד בהיקף נמוך.
  3. שימוש והחזקת סם מסוכן – בכמות ובהיקף שמתאימים למעצר פתוח..
  4. אי שמירת רכוש צבאי – אם הנזק אינו עולה על 8600 שקל.
  5. הוצאת רכוש מהצבא – ובלבד שהשווי אינו עולה על 3000 שקל.
  6. גניבה מחייל – ובלבד ששווי הרכוש אינו עולה על 2000 שקל.
  7. גניבת כרטיס אשראי – ובלבד ששוי הגניבה אינו עולה על 2000 שקלים.
  8. התחלות – בנסיבות מסויימות.
  9. עבירה במסמכים צבאיים.
  10. זיוף מסמכים (גימלים מזוייפים לדוגמא) –  עד 60 ימי גימלים.

  מה אומר ההסדר המותנה?

  החייל מתחייב לבצע את התנאים הבאים ובתמורה לכך התיק בחלוף זמן ייסגר.

  להסדר המותנה יש לא מעט תנאים בהם כמובן להימנע מעבירות פליליות וגם משמעתיות אם יש להן זיקה לעבירה עליה קיבל הסדר מותנה – לדוגמא חייל שקיבל הסדר מותנה בגין זיוף גימלים לא יוכל להיעדר מהשירות.אסור לחייל להשתחרר משירות על רקע של התנהגות רעה וחמורה ונאסר עליו לבקש את שחרורו משירות.כמו כן בעבירות סמים יש חובה למסור דגימות שתן מעת לעת ובאופן אקראי וכן הפקדת רישיון לתקופה מסוימת.

  בנוסף!

  עבירת הסירוב להיבדק לצורך גילוי סמים הפכה להיות עבירה משמעתית. עם זאת חייב לשים לב. החייל יישפט ביחידה בגין עבירה זו ועניינו לא יעבור לפרקליטות רק אם זו העבירה היחידה שהוא חשוב בה. לצורך העניין חייל שיודה בשימוש בסמים או שיתפסו עליו סמים בנוסף לסירוב לא יהנה מהתיקון הזה להנחיות.

  היכולת של עורך הדין להכניס את הלקוח לגבולות ההסדר היא כעת הרבה יותר משמעותית מאי פעם.

  למה הכוונה?

  עורך דין טוב שמכיר היטב את הדין הפלילי, הנחיות מצ"ח והפרקליטות ידע לאתר בעיות ראייתיות בתיק, יסתמך על פסיקות קודמות ביחס להודאות נאשם וינסה להוריד את מספר השימושים באמצעות טענות על בעיות ראיתיות. בנוסף ינסה לפסול מותגים שנתפסו וכך להצליח להכניס את הלקוח שלו לתוך ההסדרים המותנים.

  כמובן שעל עורך הדין להכיר היטב את ההנחיה החדשה (הארוכה והמסועפת) בדבר הסדרים מותנים והסדרי הקפאה על מנת לבחון בכל מקרה האם מתאים ללקוח או האם יש סיכוי שיתאים ללקוח.

  לכן חשוב מאוד לבחור עורך דין טוב לצורך טיפול בעניינכם הפלילי צבאי.

  עורכת הדין ריקי ישי הביאה כבר למספר הסדרים מותנים ובכך חילצה את לקוחותיה מאימת בית הדין הצבאי, מאסר ורישום פלילי

  נשמח לעמוד לשירותכם!

  ×

  שיחת ווטסאפ