Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  הסנגוריה הצבאית – סנגור צבאי

  מהי הסנגוריה הצבאית ומהי מטרתה?

  במסגרת חוק השיפוט הצבאי הוגדר גם פועלה של הסנגוריה הצבאית ומטרתה – ייצוג ומתן הגנה משפטית לכל החיילים, ללא התחשבות בדרגתם, אשר נתונים להליכים פליליים או להליכים משמעתיים חמורים במסגרת הצבאית. שירותים אלה של הסנגורי הצבאית ניתנים על ידי קצינים משפטנים וכלל החיילים זכאים להם ללא תשלום.

  לפי פקודות הצבא ועל פי הכללים של לשכת עורכי הדין בישראל הסנגור הצבאי מחוייב לאובייקטיביות. לפיכך הוא איננו יהיה נתון למרות של כל מפקד בעת מילוי תפקידו ומול עיניו תעמוד טובת לקוחו בלבד. הסנגוריה הצבאית עושה ימים כלילות על מנת לוודא כי ינתן לחיילים אשר פונים אליה שירות מקצועי ונאמן. בנוסף מקדמת הסנגוריה הצבאית נושאים הקרובים לליבה כגון: הצעות לשמירה על זכויות החשודים והנאשמים בצבא.

  ייצוג על ידי סנגור צבאי

  כל חייל אשר מתנהל נגדו הליך פלילי (הוגש, או יוגש בקרוב כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי) עומדת לו הזכות לייצוג שאותה הוא רשאי לממש במספר דרכים:

  החייל רשאי לפנות לסנגוריה הצבאית בבקשה לקבל את שירותיו של סנגור צבאי. הסנגור הפיקודי \ המחוזי ימנה לחייל סנגור צבאי כאשר לחייל אין כל רשות בחירה בקשר לזהותו של הסנגור הצבאי אשר ימונה לו.

  החייל רשאי לעמיד לעצמו עורך דין צבאי אשר מחזיק ברשותו היתר להופעה בבתי דין צבאיים.

  החייל רשאי לייצג את עצמו בבית הדין הצבאי

  החייל רשאי לבקש מחייל אחר לייצג אותו בבית הדין הצבאי, כל עוד האחרון הסכים לדבר.פעילותה של הסנגוריה הצבאית

  הסנגוריה הצבאית עוסקת בתחומים הבאים:

  הסנגוריה הצבאית עוסקת בייצוג בבית דין צבאי (ובמקרים חריגים גם בבג"צ), על ידי סנגור צבאי ונוכחות בשימועים וקיום משא ומתן עם התביעה הצבאית טרם הגשת כתב אישום ואחריו.

  באחריות הסנגוריה הצבאית מתן ייעוץ לחיילים בחקירות מצ"ח בהן קיים חשד לפלילים מצד הנחקר. חשוב לדעת: הסנגוריה הצבאית עובדת 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע ותמיד תקבלו מענה מצד סנגור צבאי. לכן, במידה וחייל חשוד, רוצה לנצל את זכותו ולהתייעץ עם סנגור צבאי במהלך חקירתו. החוקר מחוייב לאפשר זאת לחייל על ידי הצגת רשימת הטלפונים של הסנגוריה הצבאית או לחילופין לטלפון לסנגור הצבאי הזמין על מנת לספק ייעוץ לחייל. בין השירותים אותם מספקת הסנגוריה הצבאית תוכלו למצוא גם במקרים מסויימים ייעוץ לפני חקירה בפני קצין בודק או ועדת חקירה.

  באחריות הסנגוריה הצבאית לערוך ימי ייעוץ לחיילים, אנשי קבע ולאזרחים עובדי צה"ל שהוגש כנגדם כתב אישום בבית הדין לתעבורה. במידת הצורך ובהתאם לנסיבות ייתכן כי יוענק גם ייצוג.

  הסנגוריה הצבאית מעניקה ייעוץ לנאשמים במהלך הליכים משפטיים הננקטים בפני קציני שיפוט מיוחד לאור עבירות חמורות במיוחד. לדוגמא: עבירות הטרדה מינית בצבא אשר להליך המשפטי עלולות להיות השלכות על המשך שירותו הצבאי של הנאשם או על זכויותיו.

  באחריות הסנגוריה הצבאית להעניק סיוע משפטי לחיילים ולאנשי קבע בהליכים הנלווים לצעדים פלילים או משמעתיים הננקטים נגדם. לדוגמא: בקשת חנינה מנשיא המדינה.

  כיצד ליצור קשר עם הסנגוריה הצבאית?

  משרדי הסנגוריה הצבאית צמודים לבתי הדין הצבאיים, ומצויים בכל מחוזות השיפוט, לפי שיוך יחידת החייל:

  מחוז שיפוטי פיקוד המרכז, חיל אויר, פיקוד העורף, המטרה הכללי: 0398-6590/6477 ואזרחי 03-5126477/6590

  מחוז שיפוטי פיקוד הדרום, מפקדת זרוע היבשה 0307-9352/9340

  אזרחי – 088619352/40

  מחוז שיפוטי פיקוד הצפון, חיל – ים 0405-5732/5848

  אזרחי 04-8695732

  לשכת הסנגור הצבאי הראשי 0302-1729/1730

  אזרחי 03-5691729/30

  זקוק לסנגור צבאי? עורך דין צבאי ריקי ישי בעלת היתר לייצג בבתי דין צבאיים, שירתה בסנגוריה הצבאית ומכירה את המערכת המשפטית הצבאית על בוריה תשמח לסייע לך.

  ×

  שיחת ווטסאפ