Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  הפרופיל הצבאי שנקבע ומיועדים לשירות הצבאי

  יש לא מעט מתח לקראת קבלת ההודעה הרשמית מלשכת הגיוס בנוגע לפרופיל הצבאי שנקבע לצעיר או צעירה המיועדים לשירות הצבאי שלהם. יש מי שרוצה שהפרופיל שלו יהיה גבוה ככל האפשר על מנת שיאפשר לו להגיע ליחידות לוחמות ומובחרות ויש מי שיעדיף שהפרופיל יהיה נמוך ככל האפשר כדי לשרת בתפקידים עורפיים או תומכי לחימה בלבד. כך או כך, חשוב לדעת שגם אחרי שהפרופיל נקבע אפשר להגיש ערעור על פרופיל במשך פרק זמן מסוים תוך הצגת מסמכים או תיעוד שיתמכו בבקשה. יש מי שירצה לנסות להשיג פרופיל גבוה יותר מזה שנקבע לו ויתכן גם ההיפך.

  איך מתבצע ערעור על פרופיל הלכה למעשה?

  אחרי שמתקבלת ההודעה הרשמית אודות הפרופיל שנקבע צריך להמתין, לנשום עמוק, לחשוב היטב ולקבל את ההחלטה הנכונה. יתכן מאד ופנייה אל עורך דין צבאי יכולה לסייע בהבנת המצב ובקבלת העצות הטובות והמתאימות ביותר בנוגע לדרך הטובה ביותר של ערעור על פרופיל כדי להשיג את הפרופיל המבוקש. עורך דין יכול לסייע ולייצג את מי שפונה אליו ואין ספק שבקשת ערעור שכזאת שנתמכת על ידי עורך דין יכולה להתקבל ברצינות גבוהה יותר בשל הסיכוי הקטן לניסיון כוזב לשנות את הפרופיל. ייעוץ עם עורך דין יכול לעשות הרבה סדר במחשבות ויהיה קל יותר להבין את המשמעות של הפרופיל.

  החשיבות של פרופיל נכון ומדויק לכל מועמד לשירות

  הפרופיל הצבאי מסייע בקביעת התפקיד שאליו ישובץ הצעיר המדובר ומכאן החשיבות של פרופיל מדויק ככל האפשר. הפרופיל נקבע לאחר הבנה מעמיקה אודות מצבו הבריאותי והגופני של החייל לעתיד וחובה למסור את כל הדיווחים המדויקים והאמינים על מנת שאכן הפרופיל יהיה אינדיקציה שעל פיה אפשר יהיה לשבץ אץ הצעיר לקורס או תפקיד צבאי. ערעור על פרופיל צריך להתבצע לאחר מחשבה מעמיקה ורק אם יש את המסמכים הנדרשים כדי להוכיח את המצב לאשורו.

  חושבים לערער על הפרופיל שנקבע לכם? כדאי מאד שתפנו אל עורכת הדין הצבאית ריקי ישי שיש לה ידע נרחב והרבה ניסיון בתחום זה.

  ×

  שיחת ווטסאפ