Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  וועדות סמים

  ועדת סמים הינה וועדה המתכנסת בעניינו של חייל אשר הורשע בעבירת סמים.

  ועדה זו מתכנסת במטרה לבחון את המשך שירותו של החייל ואם כן באילו תנאים. הועדה יכולה להמליץ על שחרור, פסילת מקצוע או העברה מיחידה וכן הצמדת חונך. המלצה זו מועברת למפקד מיט"ב אשר מחליט האם להשאיר או לשחרר את החייל משירות.

  מועד הועדה

  הועדה מתכנסת לאחר שפסק הדין בעניינו של החייל הפך לחלוט, כלומר שלא ניתן עוד לערער על פסק הדין. הועדה תתכנס 30 ימים לאחר שפסק הדין הפך חלוט ובכל מקרה לא יותר מ – 45 ימים לאחר מכן.

  הדיון בוועדה

  הועדה מקבלת לידיה את הפרוטוקול ופסק הדין המרשיע של החייל. כמו כן הועדה מקבלת לידיה המלצות מפקדים. במהלך הועדה החייל יכול להשמיע את דברו ולהביא חוות דעת נוספות ותעודות הערכה. החייל רשאי והדבר מומלץ ביותר, להיות מיוצג על ידי עורך דין.

  משרדנו במייצג באופן שוטף בוועדות סמים ומביא לתוצאות הטובות ביותר ללקוח. אנו ממליצים בחום לקחת ייצוג לצורך ועדה זו הואיל ותוצאותיה עשויות להיות בעלות השפעה מכרעת לא רק לעניין השירות, אלא גם לעתידו של החייל לאחר השחרור.

  ×

  שיחת ווטסאפ