Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  ועדות רפואיות במשרד הביטחון

  הועדות הרפואיות במשרד הביטחון מתכנסות לאחר שכבר יש הכרה בנכה מטעם משרד הביטחון. הכוונה, שכבר הוכרע שהפגיעה או המחלה של הנכה נגמרה בשל שירותו הצבאי.

  על כן אין מקום בועדה לציין שוב את מנגנון הפגיעה או האירועים שהביאו לפציעה.

  מה שכן מאוד חשוב הוא לציין מהן המגבלות שקיימות לכם היום בשל הנכות.

  מומלץ לציין כל דבר ולו הקטן ביותר.

  אם אתם מגיעים לועדה אורתופדית רצוי להגיע בבגדים נוחים כי תעברו בדיקה פיזית. כמו כן אם קיימים בידיכם דיסקים של בדיקות הדמיה הביאו אותם עימכם .

  מסמכים חדשים – אם נוספו מסמכים חדשים מאז שתביעתכם הוגשה, חשוב מאוד שתביאו עותק של מסמכים אלו לועדה על מנת שהיא תוכל לראות, לדון ולהתייחס אליהם.

  בבדיקה רפואית – זה לא הזמן להיות גיבורים. כל כאב וחוסר נוחות במהלך הבדיקה חשוב מאוד שיתוקשרו ויאמרו לבודק. אם אינכם מסוגלים לבצע מהלך מסויים או תנועה מסויימת אימרו זאת לבודק.

  בנכויות נפשיות – היערכו לכך נפשית שיהיו רגעים קשים כי בועדה לעיתים רבות "מחטטים בפצע". אנו ממליצים בחום להגיע עם בן משפחה או אדם קרוב שיוכל לשמש לכם למשענת. בנוסף, אנו נוכחנו לדעת שהרבה פעמים הנכות הנפשית של אדם באה לידי ביטוי משמעותי יותר כלפי סביבתו ולכן אני ממליצה בחום להגיע עם בן משפחה שיוכל להעיד על מצבכם מנקודת מבטו. הועדה תישמע אותו וקביעת הנכות תהיה מושפעת מעדות זו.

  פרוטוקול – חשוב מאוד לקרוא היטב את פרוטוקול הועדה ולודא שכל הטענות שלכם נכתבו ונשמעו. אם משהו איננו מופיע, לכו ודרשו שיכתב. בכל מקרה בו ידרש ערעור, מה שלא תועד לא יהיה קיים והדבר יקשה מאוד על סיכויי הערעור.

  ×

  שיחת ווטסאפ