Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  זכויות וחובות של עריקים

  היעדרות שאינה מתואמת ומאושרת על ידי המפקד בצבא אסורה. חייל שאינו מתייצב בהתאם לצו שקיבל (גם צו מילואים) או בורח מהבסיס בזמן בו הוא נדרש לשהות בו ייחשב בשלב ראשון לנפקד ולאחר תקופה לעריק. מצב של נפקדות מחמיר והופך לעריקות לאחר היעדרות של 21 יום. החייל העריק צפוי להישפט ולקבל עונש מאסר ממושך יחד עם עונשים נוספים. חשוב להבהיר שגם במקרים בהם עריקות נובעת מקשיים נפשיים, יחס פוגעני של המפקדים, בעיות משפחתיות או קשיים כלכליים, הצבא רואה את ההיעדרות מהשירות כעבירה חמורה ומגיב בהתאם.

  חייל בורח מהצבא

  קיימים לא מעט מקרים בהם חיילים בוחרים בעריקות מתוך מצוקה של ממש. הם מרגישים שאין להם את היכולת לשהות בבסיס אפילו יום אחד נוסף. חשוב להבין שעריקות אינה הפתרון למצבים של מצוקה נפשית. פנייה אל עורך דין שמתמחה בדיני צבא היא הדרך בה אפשר וצריך לקדם בעבור החייל קבלת סיוע נפשי, הורדת פרופיל, מעבר לתפקיד אחר. במצבים בהם המשך השירות הצבאי מהווה סכנה ממשית בעבור החייל מבחינה פיזית או נפשית יינתן פטור מהיר מהשירות על בסיס פרופיל 21. אל תתמודדו לבד עם הקשיים ואל תרימו ידיים ותבחרו בעריקות לפני שאתם מתייעצים עם עורך דין.

  איך מטפלים בצבא בעריקות?

  היעדרות יזומה מצד החייל מוגדרת ב-21 הימים הראשונים כנפקדות ולאחר מכן הופכת למצב של עריקות. כאשר אותו חייל נעדר מוגדר עריק הטיפול במקרה מועבר אל מדור העריקים. במטרה להעמיד את החייל לדין ולהחזיר אותו לשירות, הצבא צפוי לנקוט בפעולה יזומה לאיתור העריק. נציגי מדור עריקים צפויים להגיע לחפש את העריק בביתו בשעות לא שגרתיות. היחידה ללכידת עריקים מתורגלת היטב באיתור ולכידה מהירה של חיילים. החייל העריק צפוי לקבל ביקור מנציגי מדור העריקים בתוך מספר ימים או מספר שבועות (אין לדעת מתי יגיעו) מהרגע בו הוא מוגדר כעריק. במהלך תקופת הנפקדות או העריקות החייל הנעדר רשאי לפנות אל עורך דין אזרחי מומחה דיני צבא. הפנייה אל עורך הדין יכולה להתבצע גם על ידי הורי החייל. שימו לב, צהל צפוי לדווח על העריקות למשטרת ישראל במטרה לקבוע צו איסור יציאה מהארץ.

  העמדה לדין של עריקים

  לאחר התייצבות עצמאית של החייל העריק בבסיס או הבאתו על ידי המשטרה הצבאית צפויה העמדה לדין. כתב אישום יוגש כנגד החייל על פי סעיף 94 בחוק השיפוט הצבאי. העריקות נחשבת לעבירה חמורה בגינה צפוי עונש מאסר ממושך. נמצאים במצב של נפקדות או עריקות? זה הזמן לפנות אל עורכת דין ריקי ישי לפתרון מהיר לבעיה.

  ×

  שיחת ווטסאפ