Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  חובת שירות בני מהגרים ועולים חדשים

  הוראות אכ"א והוראות מנהל גיוס קובעות את זמן השירות וחובתו אצל בני מהגרים ועולים חדשים.

  לעיתים, יש חוסר הבנה אצל הורים וילדים באשר לחובת גיוס של בנם או ביתם. לא אחת שמענו הורים שלא מבינים מדוע בנם בן ה – 18 חייב בגיוס למרות שעזבו את הארץ לפני שנה והם מתגוררים בחו"ל דרך קבע.

  מאמר זה בא לתת מענה למספר נקודות בעניין חובת גיוס.

  מנהל גיוס מבחין בין שתי אוכלוסיות:

  1. בני יורדים מהארץ (מהגרים) שעזבו לפני גיל 16 – אינם חייבים בשירות
  2. בני יורדים מהארץ (מהגרים) שעזבו אחרי גיל 16 חייבים בשירות סדיר גם אם עזבו את הארץ ואינם מתגוררים בה עוד.

  כמו כן, לגבי עולים חדשים, ישנה חובת שירות בהתאם לתנאים המפורטים בהוראת קבע אכ"א מג – 01-03.

  חשוב לזכור שהוראות פקודה זו לא חלה לגבי רופאים ורופאות.

  מי שעלה עד ה-31.05.2015

  משך שירות גברים

  משך שירות נשים

  מי שעלה לאחר 01.06.2015

  מידע זה חשוב מאוד על מנת להבין את חובת הגיוס, מתי וכיצד ניתן יהיה להימנע ממנה.

  עם זאת זוהי איננה ההוראה היחידה בנושא וישנו גם חוק שירות ביטחון אשר קובע מספר הוראות נוספות ביחס לעולים ולמתגייסים מאוחר. 

  לא ניתן לגייס בכל גיל ולא ניתן לדחות גיוס לנצח. בכל שאלה ספציפית תוכלו לפנות אלינו לייעוץ. 

  ריקי ישי,   עו"ד

  ×

  שיחת ווטסאפ