Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  חובת שירות בני מהגרים

  חובת שירות בני מהגרים  – מדיניות מיטב – עו"ד ריקי ישי 

  לאחר פניות רבות בעניין בני מהגרים ויוצאים לחו"ל וחובת שירות וכן התנהלות שוטפת מול מיטב בנושא זה, החלטנו להעלות על הכתב מספר הבהרות.

  ניתן לעיין במאמר חובת שירות בני מהגרים לצורך השלמת תמונה. 

  ראשית נבהיר,

  1. בני יורדים מהארץ (מהגרים) שעזבו לפני גיל 16 – אינם חייבים בשירות
  2. בני יורדים מהארץ (מהגרים) שעזבו אחרי גיל 16 חייבים בשירות סדיר גם אם עזבו את הארץ ואינם מתגוררים בה עוד.

  עם זאת, מהגרים אשר ישובו ארצה יהיו חייבים בשירות לפי הטבלה שפורסמה במאמר קודם בנושא.
  ונבהיר:

  גיל 16 מבחינת לשכת הגיוס הינו קו פרשת המים. כל עזיבה לאחר גיל 16, גם כחודש לאחר מכן תביא לחובת שירות בגיל 18 ועל כן יש לתכנן היטב את מועד העזיבה.

  הבאת תוכניות הגירה ו"גרין כארד" טרם הגעת הילד לגיל 16, אך יציאה מהארץ לאחר גיל 16, לא תהווה, במקרים רבים, סיבה להכנסת הילד למעמד "בן מהגרים" אך היא בהחלט אפשרית.

  ויובהר, "בן מהגרים" היא הגדרה שנכונה כל עוד הילד שוהה בחו"ל עם הוריו.

  כל חזרה לארץ מעבר לתקופות הבאות תסיים את מעמדו כבן מהגרים והוא יהיה חייב בגיוס:

  1. 120 ימים במצבר לשנה.
  2. שנת שהייה חד פעמית רצופה.

  מיטב לא יכניס למעמד "בן מהגרים" גם מי שיראה כי יתקשה לשהות בארץ ללא הוריו. כמובן שמלש"ב אשר יראה כי איננו מתאים לשירות כלל בשל בעיה נפשית או רפואית יקבל פטור מטעם זה.

  מיטב נכון לשקול חזרה למעמד "בן מהגרים" מי ש"זיקתו לארץ נמוכה": זיקה לארץ תיבחן בקריטריונים הבאים:

  1. היכן נולד
  2. כמה שנים שהה בארץ לפני עזיבה
  3. כמה שנים שהה בחו"ל
  4. היכן התקיימו רוב שנותיו כאדם בוגר
  5. מקום מגוריו וחייו הנוכחי
  6. מספר ביקורים וכניסות לארץ

  ילידי הארץ שיעזבו לאחר גיל 16 לא יוכרו במעמד "בן מהגרים".

  ריקי ישי,   עו"ד

  ×

  שיחת ווטסאפ