Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  ייבוא סמים מחו"ל

   

  עם הגלובליזציה ההולכת ומתרחבת אנו עדים ליותר ויותר עבירות אשר נעשות באמצעות האינטרנט. 

  רכישות באינטרנט של מוצרים שונים, ביניהם גם מוצרים שחל איסור לייבאם, מתרחשות חדשות לבקרים ואנשי המכס אמונים על תפיסת מוצרים אלו.

  אחת העבירות החמורות שמתבצעות לאחרונה הינה עבירה של ייבוא סמים באמצעות הדואר. 

  משטרת ישראל, באמצעות מידע מודיעיני, בדיקת חבילות ומעקב אחרי האתרים הידועים המוכרים סמים אסורים באינטרנט, מצליחה לאתר ולעצור את אלו המייבאים סמים מחו"ל.

  עם זאת משטרת ישראל עושה טעויות רבות במהלך תפיסות אלו שיש בהן גם פגיעה בחזקת החפות והן עלולות לגרום לכך שהזמנות שנעשו על ידי אחרים יפלילו אנשים חפים מפשע.

  ראשית אנו ממליצים בכל מקרה של חשד בעבירה מעין זו להתייעץ ללא דיחוי בעורך דין פלילי המעורה היטב בתחום זה ולשמור על זכות השתיקה כל עוד לא הצלחתם להיוועץ עם עורך דין. ייעוץ טוב בעבירה מעין זו יכול להיות ההבדל בין מעצר ארוך וכתב אישום בעבירה חמורה מאוד שהעונש בצידה הוא עד 20 שנות מעצר, לבין שחרור מוחלט וסגירת התיק.

  ברוב רובם של המקרים אנו רואים כי ללא הודאה של אדם בביצוע העבירה, משטרת ישראל תתקשה מאוד להצליח לייחס את העבירה לחשוד.

  משטרת ישראל הבהירה בדיוני מעצר רבים כי אין לה את היכולת לאתר את ההזמנה באמצעות מחשבו האישי של האדם בייחוד כאשר הזמנות נעשות בכסף וירטואלי.

  בנוסף, משטרת ישראל לא מאפשרת לאדם לבדוק האם באמת הזמין את הסמים. משטרת ישראל עוצרת את האדם מיד כאשר הוא חותם על קבלת החבילה.

  משרדנו ייצג אדם אשר נהג להזמין פריטים רבים באמצעות הדואר מחו"ל ולכן היה בטוח כי מדובר היה בחבילה אחרת שהזמין. הוא הסביר בחקירתו כי אם היה פותח ומגלה כי היא מכילה סם מסוכן היה מביא אותה במיידית למשטרה. החשוד שיוצג על ידנו, אף הבהיר כי לא ביצע כל הזמנה מעין זו וכי הוא בטוח כי מדובר בטעות או מצב שמישהו אחר הזמין את הדברים על שמו וללא ידיעתו.

  מאחר ולא ניתן היה לאתר את ההזמנה או התשלום עבורה, החשוד שוחרר ממעצר והתיק נגדו נסגר.

  בנוסף, החוק מעניק "פטור עקב חרטה". כלומר, כאשר אדם מסביר ומוכיח כי הוא התחרט על מעשה ייבוא הסמים וביקש לבטל את ההזמנה, הוא עשוי בהחלט להיות משוחרר ממעצר.

  כך, חשוד נוסף שיוצג על ידנו הסביר כי אכן ביצע את ההזמנה אך ביטל אותה ואף לא העביר כסף. הוא הסביר כי לא מבין מדוע הסם בכל זאת נשלח אליו. הדבר הביא לשחרורו הואיל ולא ניתן היה לאלתר את ההזמנה ומן הסתם גם לא את הודעת הביטול.

  כמו כן נתקלנו בהזמנות סמים באמצעות הדואר אשר נעשו על שם של אדם אחר, כאשר אדם זה נתפס על ידי המשטרה בעוד הוא עצמו איננו יודע כלל במה מדובר. ונבהיר, גם אם מישהו אחר ייבא סמים באמצעותכם אתם עלולים להיות חשודים בסיוע בדבר עבירה חמור ואף להיות חשודים בעצמכם בייבוא סם. גם במקרה זה אין להקל ראש בייעוץ לפני חקירה.

  אם כן, עבירת הייבוא סמים מחו"ל הינה עבירה חמורה מאוד אשר, כאמור, משטרת ישראל בהחלט יכולה ואף מצליחה לעקוב ולאתר הזמנות מעין אלו, אף אם נעשו דרך הבלק מארקט ואף באמצעות ביט קוינס. עם זאת, היא איננה יודעת לאתר את ההזמנות עצמן ועל כן מתקשה לייחס את ההזמנה לאדם.

  על כן אנו ממליצים להימנע מביצוע עבירות פליליות חמורות מעין אלו ובכל מקרה להיוועץ עם עורך דין מיד עם מעצר או חקירה ועד שלא מגיע עו"ד לייעוץ אנו ממליצים לשמור על זכות השתיקה.

  ×

  שיחת ווטסאפ