Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  י.ר ממליץ

  ריקי שלום,

  שלוחה אלייך הערכתנו הגדולה על טיפולך המקצועי והאדיב.

  פנינו אלייך בכדי לייצג אותנו מול גורמי הרפואה בצה"ל  בעניין בני  א.

  זכינו ממך לאוזן קשבת, לעצות חכמות ולרגישות בלתי רגילה בבואך לטפל בענייננו.

  בזכותך, דרישתנו מצה"ל נענתה במלואה ובטוח זמן קצר ביותר. וכל זאת לשביעות רצוננו המלאה.

  בכבוד רב,

  י.ר

  ×

  שיחת ווטסאפ