Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  מערכת המשפט הצבאית – שאלות ותשובות

  האם החוקים הצבאיים שונים מהחוקים במדינה?

  חוק השיפוט הצבאי הוא הבסיס החוקי עליו מושתת המשפט הצבאי. חוק זה חל על כלל עובדיי המערכת הצבאית (חיילים בשירות סדיר, אזרחים עובדי צה"ל, נגדים, קצינים וחיילים בשירות מילואים). על כל המצוינים חל החוק לגבי

  כל עבירה אשר ביצעו במהלך שירותם הצבאי, גם אם לא היו בתפקיד!. דוגמה טובה לכך ניתן לראות כאשר חיילים המואשמים בשימוש בסמים בצבא במהלך שירותם הצבאי נשפטים בבית דין צבאי ולא בבית דין אזרחי, למרות שזו עבירה שאיננה צבאית באופן מובהק.

  החוק חל על החיילים מרגע גיוסם ועד לשחרורם בפועל, כאשר יש עבירות מסוימות הקבועות בחוק שתוקף החש"צ חל גם לאחר השחרור. בנוסף לכך, החוק חל גם על מועמדים לשירות הביטחון ועל משתמטים אשר נקראו לשירות, אך לא התייצבו.

  חוק השיפוט הצבאי הינו חוק של מדינת ישראל, אשר חוקק על ידי כנסת ישראל וקובע אילו חוקים יחולו במערכת הצבאית, על מי יחולו החוקים ומה עונשו של מי שמפר את אותם חוקים ולמי נתונה הסמכות לשפוט את אותם העוברים על החוק.

  מה השוני העיקרי בין חוקי המשפט הצבאי לזה האזרחי?

  במשפט הצבאי נמצאים מספר חוקים הייחודיים למערכת הצבאית. המפורסם מביניהם הוא האיסור על היעדרות מהשירות ללא אישור הידוע גם כחוק נגד נפקדות \ עריקות. ישנם חוקים נוספים המקיפים את כל התנהלות המערכת הצבאית ואת חייליה. מחוקים אשר מטרתם לשמור על הופעה תקינה ועד חוקים העוסקים בסירוב פקודה או התעללות בשבויים.

  המערכת הצבאית מכילה בתוכה בתי משפט צבאיים עצמאיים. חייל העובר על החוק יישפט בתוך המערכת. מערכת המשפט הצבאית הינה מסועפת – מעמידה לשיפוט בפני קצין שיפוט יחידתי ועד למשפט צבאי בפני בית דין צבאי.

  חייל המבצע עבירה בזמן חופשה, האם יישפט בבית דין צבאי או אזרחי?

  זהו נושא סבוך, אך השורה התחתונה היא שחייל אשר ביצע עבירה בזמן חופשה כפוף למשפט הצבאי. חייל אשר יואשם בעבירת סמים יישפט לרוב בבית דין צבאי ולא בבית דין אזרחי, גם אם ביצע את העבירה במהלך חופשה מהצבא.

  מה תפקידו של עורך דין צבאי?

  עורך דין צבאי הינו עורך דין שתחום עיסוקו הוא המשפט הצבאי ואשר קיבל אישור מיוחד וספציפי לייצג את מי המזדקק לשירותיו בפני רשויות הצבא. רק עורכי דין אשר קיבלו אישור מיוחד הבלתי ניתן להעברה יכולים למלא תפקיד של סנגור צבאי ולהופיע בפני בית הדין הצבאי.

  עורך דין צבאי רשאי לייצג חיילים או כאלה החייבים בגיוס, אך עוד לא התגייסו ובכל המקרים הבאים:

  • במקרים בהם החייל מועמד לדין משמעתי – עורך דין צבאי איננו יכול לייצג את החייל במהלך ההליך, אך יכול לייעץ לו טרם ההליך וגם להעניק חוות דעת משפטית אשר תוצג במהלך ההליך.
  • במידה והנאשם מואשם בעבירה חמורה (עריקות, אלימות קשה וכדומה) – הגוררת משפט צבאי והעמדה לדין בפני בית דין צבאי רשאי עורך הדין לייצג את הנאשם בפני בית הדין.
  • פניה לנציב קבילות החיילים – עורך דין צבאי יוכל להגיש בשמכם קבילה, לייעץ, להדריך וללוות את התהליך.
  • פניה לקצינת פניות הציבור – עורך דין צבאי יוכל לסייע לכם בפנייתכם לקצינת פניות הציבור. כמו כן עורך דין צבאי יוכל להמליץ לכם האם לפנות לקצינת פניות הציבור או
   אל נציב קבילות חיילים.
  • במקרים של פיטורים, השעיה, זכויות אנשי קבע ועתודאים – הצבא הינו גוף המעסיק מאות אלפי אנשים בכל רגע נתון. במידה ומתגלעים מחלוקת על בסיס יחסי עובד-מעביד יוכל העובד להיעזר בעורך דין צבאי (לדוגמה: מקרים של פרישה מוקדמת מהשירות וכדומה).

  ועדת הערר – עורך דין צבאי רשאי לייצג את מרשו בפני ועדת הערר שהיא למעשה בית דין לעבודה לאנשי קבע.

  עורך דין צבאי יכין אותך לקראת חקירת קצין-בודק וייצג אותך במידה ותצטרך להופיע בפני ועדת חקירה מכל סוג שהוא.

  עורך דין צבאי יוכל לסייע לך בהתרת התחייבות לשירות קבע (נכון גם לגבי עתודאים).

  ביטול מינוי, ועדות השעיה, ועדות הדחה ועוד.

  ועדות העוסקות בכלואים – עורך דין צבאי ייצג אותך בפני ועדה לעיון בעונש (ועדת שליש וחצי) וכן ייצג אותך בפני ועדה 210 העוסקת בהעברת כלואים במתקן כליאה צבאי למתקן כליאה אזרחי.

  ייצוג בפני ועדת סמים בבקו"ם (ועדה אשר עוסקת בשיבוץ חיילים מחדש. לרוב, חיילים אשר נמצאו אשמים בשימוש מרובה בסמים במהלך שירותם הצבאי ישלחו להתייצב בפני הועדה בתום מאסרם). ועדה זו מחליטה האם להשאירם או לשחררם מהצבא.

  טיפול ברישום פלילי כאשר יש צורך בקיצור תקופת מחיקת רישום פלילי לפני הגיוס לצבא ו\או במהלך השירות הצבאי.

  ייצוג תושבי חו"ל בפני רשויות הצבא – הסדרת מעמד של תושבי חו"ל ומואשמים בעריקות.

  עורך הדין הצבאי תפקידו לסייע ללקוח בהבנת המערכת הצבאית ולהקל על ההתמודדות שלו עימה. לניסיון, מקצועיות והמומחיות של עורך הדין הצבאי יש השפעה מכרעת על התוצאה הסופית בהתנהלות מול מערכת מאתגרת וסבוכה כמערכת הצבאית.

  עורכת הדין ריקי ישי מתמחה במתן ייעוץ משפטי לחיילים בסדיר ואנשי קבע, מתמחה בהכנת חיילים לחקירת מצ"ח, מתמחה בליווי הליכי חקירה, מעצר ושחרור ובייצוג בפני בתי דין צבאיים.

  ×

  שיחת ווטסאפ