Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  משפחת פייביש כותבת

  תומר בנינו בן ה-17 נקרא לצו ראשון ונדחה כלא כשיר לשרות עקב בעיה רפואית עפ"י סעיף גורף בספר הפרופילים.

  כמו כל שאר חבריו גם בנינו רצה להתגייס לצה"ל ולתרום את חלקו כאזרח המדינה.

  אכזבתנו מהמפגש הראשון מול גורמי הצבא הייתה קשה אך ביודענו כי יש בסיס סביר לערעור ומאחר והנושא היה חשוב לנו כהורים ולבנינו כאחד החלטנו שלא לוותר ולפנות עפ"י זכותנו לייעוץ וטיפול משפטי.

  הגעתי אליך בדרך מקרה לאחר עיון במקורות מדיה וקריאת מידע והמלצות וכבר בפגישתנו הראשונה התרשמתי שאכן הגעתי לעו"ד מקצועית ומיומנת.

  בקיאותך בהכרת מנגנוני הגיוס ניסיונך בתחום והתערבותך מול גורמי היועמ"ש של חיל הרפואה עוררו ספק להחלטה הראשונית שהתקבלה ומאבק שלך בשתי ועדות רפואיות הביאו לשינוי ההחלטה וקביעת פרופיל כשיר לגיוס.

  אנו מודים לך מקרב לב על היעילות המקצועיות האמינות ההדרכה והעדכון לאורך כל הדרך ועל ההצלחה שאינה מוטלת בספק.

  בכבוד רב ובברכה

  גבי.פ

  ×

  שיחת ווטסאפ