Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  סמים בצבא – סמי פיצוציות

  תאריך ה-06.05.2013 הודיעה ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת על שינוי בחוק הנוגע לסמי הפיצוציות שהפכו למכת מדינה של ממש והציפו את כל הקיוסקים בארץ. השינוי בחוק הינו משמעותי ויש לו השלכות על חיילי צה"ל ועל שימושם בסמי הפיצוציות במהלך שירותם הצבאי.

  השינוי בחוק יוציא מהחוק את כלל התרכובות האפשריות המרכיבות את "סמי הפיצוציות" אל מחוץ לחוק ויכניס אותם אל פקודת הסמים המסוכנים וכתוצאה ישירה מכך גם תיאסר מכירתם לחלוטין. ברגע שיוכנס השינוי לחוק תיאסר אחזקתם, הפצתם ומכירתם של כל סמי הפיצוציות.

  עד לשינוי בחוק התנהל מרדף בין רשויות החוק לבין רוקחיי הסמים הסינתטיים. בכל פעם שהמחוקק הוציא אל מחוץ לחוק תרכובת כימית כזאת או אחרת היו משנים רוקחיי הסמים את התרכובת שינוי מינורי כך שמבחינת החוק היבש, הוא איננו חל עליו ולכן מותר להשתמש בו ולסחור בו – בצורה זו עקפו את המחוקק.

  כעת במצב החדש, החוק לא יחול על חומר ספציפי או על תרכובת ספציפית, אלא יעקור את התופעה מהשורש. עתה יוגדר כי כל חומר סינתטי שיש לו מאפיינים של "חומר משנה תודעה" כחומר שאיננו חוקי. מהלך זה יעביר את הנטל לבעלי הפיצוציות שעליהם להוכיח כי החומר שהם מחזיקים ומוכרים איננו נופל להגדרה זו.

  שינוי החוק יהפוך את הפרצה אותה ניצלו אנשים ללא שמישה ועתה אנו נחזה בסופם של כל סמי הפיצוציות דוגמת נייס גאי ומבסוטון.

  ומהן ההשפעות על חיילי צה"ל? מרגע הכנסת שינוי החקיקה כל שימוש בחומרים הנ"ל בין אם במהלך חופשה מהצבא ועל אחת כמה וכמה בעת שעות הפעילות בבסיס יחשבו לעבירה חמורה מכוח פקודת הסמים המסוכנים. שימוש בחומרים אלו יגרמו לפתיחת חקירת מצ"ח כנגד החייל וייתכן אף שתידרשו לבדיקת שתן. במידה ובוסס החשד כי החייל עשה שימוש בסמים מסוג זה יוגש כנגד החייל כתב אישום אשר טומן בחובו הליך פלילי בבית דין צבאי.

  ×

  שיחת ווטסאפ