Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  עבירות נשק בצבא

  כידוע לכולם, נשק בצבא יש בשפע והחשש מזליגת חומרי לחימה אלו לגורמים עבריינים בארץ מובילים את בתי הדין הצבאיים להחמיר בענישה של חיילים הנמצאים אשמים בגין עבירות נשק.

  המגמה המדוברת של בתי הדין הצבאיים מטרתה לאותת לחיילים כי מעשים מסוג זה מסכנים את שלומה של המדינה ואת בטחונם של האזרחים, במילים פשוטות בתי הדין הצבאיים שואפים להגיע למצב בו לא תהיה זליגת נשק כלל אל מחוץ לצבא ומגמה זאת מבוצעת על ידי השתת עונשים חמורים.

  מהו "נשק" לפי צה"ל?

  לפי חוק השיפוט הצבאי "נשק" יחשב גם לחלקים ואביזרים מכלי נשק, חומרי נפץ, תחמושת, או כל ציוד לחימה אחר המשמשים ככלי עזר או להכוונה של נשק, בין אם הוא תקין ובין אם לא.

  הוצאת נשק מרשות הצבא

  הוצאת נשק לא מתייחסת רק להוצאתו אל מחוץ לתחומיי הבסיס, הוצאת נשק מתייחסת להיעדרו של הנשק מהמקום בו הוא היה אמור להיות, גם אם הוא הוסתר בבסיס עדיין הדבר נחשב על פי חוק השיפוט הצבאי לעבירה על חוקי הנשק בצה"ל.

  כמובן שתהיה התחשבות במניע העבירה. חייל שהסתיר את הנשק כנקמה במפקדו (לדוגמא עקב התנכלות מצד מפקדו) או חייל שגנב נשק מהבסיס על מנת למכור אותו לגורמים עבריינים.

  עם זאת, גם במקרים בהם נשכח נשק ברכב והוא נגנב, ואפילו במקרים בהם רדף החייל אחרי הגנבים, יושתו עונשים חמורים על החייל וכן רישום פלילי.

  לפי סעיף מספר 78 בחוק השיפוט הצבאי "חייל שהוציא נשק שלא כדין מרשות הצבא דינו – עד חמש עשרה (15) שנות מאסר."

  שימוש בלתי חוקי בנשק

  דרך נוספת לעבור על חוקי הנשק היא שימוש בלתי חוקי בנשק. עבירה זו מתייחסת למספר אופציות: החזקת נשק, הפעלת נשק בניגוד לפקודות, הפרת הוראות הבטיחות (לדוגמא כיוון נשק על אדם, משחק בנשק), יריה בנשק שלא על פי הפקודות והפרת הוראות פתיחה באש (לדוגמא ירי באיזור מגורים).

  על פי סעיף מספר 85 לחוק השיפוט הצבאי: "חייל שעשה שימוש בלתי חוקי בנשק דינו – עד שנתיים (2) מאסר בפועל; הפעיל את הנשק תוך שימוש בלתי חוקי – דינו עד שלוש (3) שנים מאסר בפועל.

  חשוב לזכור: לפני כל חקירת מצ"ח, בין אם מדובר בעבירות סמים או בעבירות נשק, חשוב להתייעץ עם עורך דין צבאי אשר תחום התמחותו הוא המשפט הצבאי. עורך דין צבאי מקצועי יוכל להדריך אותך בכל שלבי התהליך, יוכל למנוע את מעצרך ואם הוא עורך דין צבאי מקצועי וטוב אף יוכל למנוע את הגשת כתב האישום נגדך ואף לחסוך ממך רישום פלילי.

  ×

  שיחת ווטסאפ