Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  עו"ד אתי זיו

  הפניתי לריקי לקוח שפנה אילי בבקשה לייצגו מול משרד הביטחון אבל החלטתי להפנותו לטיפולה של עו"ד ריקי ישי שיש לה ניסיון רב והתמחות בתחום זה.

  לשמחתי הרבה הייתה זו החלטה טובה מאד ונכונה מבחינת הלקוח להפנות אותו לריקי.

  הלקוח חזר אילי ודיווח לי לאחר הפגישה איתה שהוא מרוצה ביותר ושמח על הקשר שיצרתי. הוא ציין בפני כי הוא פגש בעורכת דין מקצועית ביותר, שנתנה לו יחס אישי והאנושי. הוא הרגיש שהיא תעשה עבורו את כל מה שצריך ואף יצרה אצלו ביטחון רב שיש לו סיכויים להצליח בתביעתו.

  אני אישית שמחתי להיווכח שאני יכולה להפנות לריקי לקוחות שלי הנזקקים לשירותים בתחום שלה ולדעת שאני מפקידה אותם בידיים טובות ומקצועיות.

  ×

  שיחת ווטסאפ