Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  עו"ד צבאי – חקירת מצח

  איך להתכונן לחקירת מצח? מה מותר להגיד בחקירת מצח? מהם זכויותינו ומתי זכותך לעמוד על שתיקתך לפי חוק?

  חשוב להיוועץ עם עורך דין צבאי טרם חקירת מצ"ח, התייעצות זו יכולה להיות ההבדל בין עונש קל לעונש חמור. זכור כי היוועצות עם עורך דין צבאי איננה מעידה על אשמתך וזוהי זכותך המלאה לפי חוק!

  חקירת מצח ועורך דין צבאי

  סמכויות המשטרה הצבאית כלפי החיילים הן מקבילות לאלו שיש למשטרה כלפי כלל אזרחי ישראל. בנוסף לכך, ישנם מקרים בהם סמכותה של המשטרה הצבאית מתרחבת גם כלפי אזרחים הנמצאים במתקן צבאי (לדוגמא: התפרעות משפחה בעת ביקור עציר בכלא הצבאי) וגם כאלו אשר מפריעים לפעילותה התקינה של המשטרה הצבאית (לדוגמא: הפרעה לשוטר במהלך מילוי תפקידו בעודו מנסה לעצור חייל).

  כמו משטרת ישראל כך גם המשטרה הצבאית מחוייבת לשמור ולהפקיד על זכויות האדם ואסור עליה בתכלית האיסור לפעול מחוץ לסמכויותיה. עם זאת, כבר קרה לא פעם שחוקרי מצ"ח  חרגו מסמכותיהם במהלך שיחות עם נחקרים ובעצם מרמים ופוגעים בנחקר ובזכויותיו.

  חייל החשוד בביצוע דבר עבירה הנמצא בחקירת מצ"ח איננו חייב להשיב לשאלות חוקריו ורשאי להתייעץ עם עו"ד צבאי, עם זאת חשוב לציין שלא תמיד זה יהיה הדבר הנכון לעשות לשמור על זכות השתיקה. לעיתים יכול להיות שעצם השמירה על זכות השתיקה תגרום לפגיעה משמעותית בקו ההגנה.במידה והחשוד נעצר במהלך חקירתו, המשטרה הצבאית מחוייבת לאפשר לחשוד להיוועץ בעורך דין צבאי אשר באמתחתו אישור לייצג בבתי דין צבאיים. במידה והחשוד איננו נעצר, מצ"ח איננה מחוייבת לאפשר היוועצות בעורך דין צבאי במהלך גביית עדות.

  התייעצות עם עורך דין צבאי במהלך מתן עדות ואם הנסיבות מאפשרות, אף טרם מתן העדות באפשרותה לשנות את כיוון החקירה בצורה משמעותית ותמקסם את הסיכויים למניעת אישום והימנעות מרישום פלילי.

  ×

  שיחת ווטסאפ