Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  ערעור לועדה עליונה משרד הביטחון

  עברתם ועדה במשרד הביטחון וקיבלתם אחוזי נכות שאינם הולמים את מצבכם?

  אתם רשאים לערער על קביעה זו.

  הערעור שלכם צריך להיות מוגש בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הועדה. ניתן יהיה לבקש ולקבל אורכה בהגשת הערעור – ניתן לקבל אורכה ראשונה של 60 ימים ואם תצטרכו זמן נוסף אז אורכה נוספת של 30 ימים.

  הערעור חייב להכיל מכתב מפורט המסביר מדוע אחוזי הנכות אינם הולמים את מצבכם וחשוב להיות מגובים בחוות דעת רפואית. אני ממליצה שחוות הדעת תנקוב בצורה ברורה באחוזי הנכות שכן יש להעניק לכם.

  מועד הועדה העליונה יועבר אליכם לפחות כשבוע טרם הועדה.

  כן חשוב לציין כי אם הועדה תחשוב שדווקא מגיעים לנכה אחוזי נכות נמוכים יותר ממה שנקבע בועדה המחוזית – היא תאפשר לנכה למשוך את הערעור שלו על מנת שלא יפגעו זכויותיו.

  ערעור על ועדה רפואית עליונה יכול להיות מוגש לבית משפט מחוזי במחוז השיפוט הרלוונטי.

  זו העת לציין כי ערעור זה הינו אך ורק על עניינים מנהליים או משפטיים. המשמעות היא שבית המשפט המחוזי איננו דן או קובע אחוזי נכות אלא קובע האם נפל פגם בהליך קבלת ההחלטות בועדה ויכול להחליט להחזיר את התיק לועדה חוזרת.

  במידה והערעור לא התקבל התיק יחזור למחוז והחלטות הועדה העליונה יישומו.

  ×

  שיחת ווטסאפ