Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  פטור לנערה דתיה

  נערות רבות מכירות את ההליך היחסית פשוט הזה.

  נערה אשר שומרת שבת וכשרות ואורחות חיה לא מתיישבים עם שירות צבאי, מגיעה לרבנות להצהיר על היותה דתיה.

  את הצהרה זו עליה לשלוח ללשכת הגיוס ולקבל פטור מטעמי דת.

  קיבצנו כאן מספר שאלות חשובות ביחס לפטור זה ומה קורה אם מזמנים אותך לראיון או וועדת דת.

  מתי עליי להגיש את התצהיר על היותי דתיה?

  מדובר בשאלה חשובה מאוד. התקנות קובעות מועדים מדויקים להעברת התצהיר, אחרת לשכת הגיוס יכולה שלא לקבל אותו כלל ולגייס אותך. מומלץ לשלוח את התצהיר בדואר רשום עם אישור מסירה מספר ימים לפני המועד האחרון.

  המועדים הם:

  עד 90 ימים לפני יום הגיוס שנקבע.

  עד היום ה – 30  לאחר קבלת הודעה אישית ראשונה להתייצב לשירות ביטחון.

  היום ה – 30 לפני היום שבו רשאי פוקד לזמן את המצהירה לשירות ביטחון.

  המועד הרלוונטי לרוב המצהירות הוא 90 ימים לפני מועד הגיוס.

  אם איחרתי את המועד להגשת תצהיר הדת יש עדיין משהו שניתן לעשות?

  התשובה היא כן, פוקד יכול לאשר קבלת התצהיר דת גם בחלוף המועדים, אם ראה טעמים מיוחדים לעשות כן.

  האם לשכת הגיוס יכולה לא לקבל את התצהיר שלי, למרות שהוגש במועד?\

  התשובה הזו השתנתה בשנים האחרונות. בג"צ מאי כליפה שינה לחלוטין את מה שנקבע עד לא מזמן בבית הדין הצבאי לערעורים. בג"צ זה קבע כי ללשכת הגיוס יש בכל מקרה שיקול דעת ולכן לשכת הגיוס יכולה לא להעניק פטור אוטומטי למי ששלחה תצהיר – גם אם הוא במועד.

  כיום הפרקטיקה הנוהגת היא כי מי שלא למדה בבית ספר דתי לא תקבל פטור אוטומטי אלא תזומן לראיון דת.

  בראיון דת בו לשכת הגיוס חוקרת את המלש"בית בכל הקשור לענייני דת. אם המלש"בית לא תענה על השאלות הללו היא לא תקבל פטור משירות.

  בנוסף אם יתגלה ברשתות החבריות כי היא לא נוהגת אורח חיים של בחורה דתיה, גם אז לא ינתן לה פטור.

  אנו מציעים לפנות אלינו מידיית אם לשכת הגיוס מתחילה לזמן אתכן לראיונות, לצורך סיוע.

  האם יכולים לבטל לי את הפטור משירות?

  התשובה היא בהחלט כן. קחו בחשבון כי לשכת הגיוס עוקבת לפעמים אחרי מצהירות שקיבלו פטור מטעמי דת. הן בפייסבוק, בוואטסאפ (בודקות חיבור של הוואטסאפ בשבת) ואף ברחוב. אם לשכת הגיוס מעלה חשד כי מצהירה שיקרה היא יכולה לבצע שתי פעולות במטרה להביא לביטול הפטור.

  לפנות למשטרה שתחקור את הנושא.

  להביא את המצהירה בפני וועדת דת

  הפניה למשטרה היא במטרה להביא לביטול הפטור בדרך של הוכחה על תצהיר שקרי. לפי החוק רק אם מצהירה הורשעה בפסק דין סופי במתן תצהיר שקרי – ניתן לבטל את הפטור.

  הדרך השניה היא דרך וועדת דת

  אם פוקד, לאחר שנתן את הפטור, מצא כי מצהירה נהגה בדרך שסותרת את אחד מהדברים לגביהם הצהירה בתצהיר (ראו אותה נוסעת בשבת, הצטלמה אוכלת במסעדה לא כשרה, פרסמה תמונות מאוד חושפניות וכו') רשאי הוא להביא את עניינה של המצהירה בפני הוועדה לביטול הפטור.

  הפוקד רשאי לעשות כן רק תוך 24 חודשים מיום מתן הפטור או המועד האחרון שבו הוא יכול לקרוא לה לשירות.

  האם יש דרך למנוע את קיומה של הוועדה לביטול הפטור?

  ראשית הפוקד חייב להודיע למצהירה כי הוא מתכוון לבקש את ביטול הפטור שלה מהוועדה. במסגרת הודעה זו הוא מחויב לפרט בפניה את כל הסיבות, העובדות והראיות שיש ברשותו ושאותם הוא מתכוון להציג בוועדה.

  המצהירה יכולה שלא לטעון בפני הפוקד ולהציג את טענותיה רק בפני הוועדה, או לטעון בפני הפוקד למה בעצם אין מקום להעמידה בפני הוועדה.

  המצהירה יכול להיות מיוצגת על ידי מי שתרצה רצוי שזה יהיה עורך דין המכיר היטב את התחום.

  אם הפוקד לא התרשם מטיעוניה של המצהירה או שהיא לא טענה כלל בפניו – רשאי הוא להגיש בקשה לביטול הפטור לוועדה.

  מהי הוועדה הזו לביטול הפטור? האם אני זכאית לייצוג?

  הוועדה מורכבת מ – 5 חברים והם אלו שיחליטו האם לבטל את הפטור של המצהירה או לא. בוועדה המצהירה יכולה להיות מיוצגת על ידי עורך דין.

  הוועדה תחליט בבקשה של הפוקד תוך 30 ימים ותעביר את ההחלטה למצהירה.

  האם ניתן לערער על החלטת הוועדה?

  ערעור על הוועדה מוגש לבית המשפט לעניינים מנהליים. כל זמן שהערעור תלוי ועומד לא ניתן לבטל למצהירה את הפטור.

  לסיכום, אם לא קיבלתן את הפטור או אם אתן לפני ראיון דת או אם קיבלתן הודעה כי ישנה כוונה לבטל לכן את הפטור, אנו ממליצים בחום להגיע לפגישת ייעוץ ובחינת ייצוג במשרדנו.

  ×

  שיחת ווטסאפ