Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  פטור מטעמי דת

  פטור מטעמי דת ניתן לבנות שמיועדות לשירות בטחון שאורחות חייהן אינן מתאימות לשירות בצה"ל. בנות אלו מחויבות להגיע לרבנות כדי להצהיר על עובדת היותן נשים דתיות, כלומר : שומרות שבת וכשרות. את התצהיר יש לשלוח ללשכת הגיוס עד 90 יום לפני מועד הגיוס. כדי להבטיח את קבלת התצהיר בלשכת הגיוס מומלץ לשלחו בדואר רשום עם אישור מסירה. עם זאת, לעיתים מתקבלים תצהירים דת גם בחלוף המועד המקובל.

  אמנם ללשכת הגיוס אין כל שיקול דעת במתן פטור מטעמי דת, אך לעיתים נקראות הבנות הדתיות שהצהירו על אמונתן לראיון דת. הבנות הדתיות נקראות לראיון זה במידה והצהרתה בפני הרבנות הוכחה כשקרית, למשל אם הוכח שהמצהירה אינה שומרת שבת, אוכלת במסעדה לא כשרה, פרסמה תמונות שאינן צנועות ועוד. עם זאת, הצהרה שקרית יכולה לגרור זימון לראיון רק תוך שנה מהתאריך שבו ניתן הפטור.

  ראיון דת כולל התייצבות בפני 5 חברים שמחליטים על מתן/ביטול פטור מטעמי דת. ההחלטה בעקבות הראיון חייבת להתקבל תוך חודש ולהיות מועברת למלש"בית (מועמדת לשירות בטחון). עם זאת, בנות רבות לא מודעות לעובדות הבאות:

  • מותר לקבל ייצוג משפטי בראיון דת ע"י עורך דין צבאי.
  • אפשר לערער על ההחלטה שהתקבלה דרך בית משפט לעניינים מנהליים. בית משפט זה אינו יכול לבטל את הפטור שניתן כל עוד הבקשה נידונה בפניו.

  חשוב לזכור שכל זימון של וועדת (ראיון) דת מחייבת את לשכת הגיוס בפירוט הסיבות לכך, למשל: העובדות והראיות שמוכיחים שאותה מצהירה שיקרה בהצהרתה הראשונית ברבנות. אפשרות נוספת לביטול פטור מטעמי דת היא באמצעות פנייה למשטרה ע"י לשכת הגיוס. המשטרה חוקרת את נכונות ההצהרה ואם מורשעת המצהירה בבית משפט בעדות שקר (כלומר בכך שהתצהיר המקורי היה שקרי) – יבוטל הפטור.

  בכל מקרה מומלץ ליצור קשר עם עורך דין צבאי באחד מהמקרים הבאים: אי קבלת פטור באופן אוטומטי או אם יש כוונה לבטל פטור שכבר ניתן. מומלץ ביותר לפנות לעורך דין צבאי שמתמחה בתחום זה וזאת מסיבה אחת: הראיון חוקר את המלשב"ית בענייני דת ולמעשה אין זאת כלל בסמכותו.

  ×

  שיחת ווטסאפ