Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  פטור מטעמי מצפון ווהווי משפחתי

  מאמר זה יעסוק בפטור מאוד ספציפי שנועד לאוכלוסיות מסוימות מאוד.

  חשוב לציין שמדובר בפטור שנועד לנשים בלבד

  כמו כן, חשוב לציין שלא מדובר בפטור דת. זהו פטור אחר לחלוטין עם דרישות מאוד שונות מהחוק.

  בעבר פטור זה נועד בעיקר לאוכלוסיה של בנות לעדות שמרניות כגון קווקזיות ובוכריות. לאחרונה משרדנו הצליח להשתמש בסעיף זה לפטור של נשים קתוליות אשר הוכיחו הן מאמינות במשנתו של ישו.

  למעשה מדובר בפטור לכל מלש"בית שהצליחה להוכיח כי ההווי המשפחתי והבייתי שלה לא מסתדרים עם שירות צבאי.

  כאמור, בעבר משפחות בוכריות, בהן נוהגים עדיין לפי שידוך ושמירה על הווי משפחתי שמרני מאוד שכולל השגחה קפדנית על "צניעותה" של הנערה. עבור נערות אלה, שהוכיחו כי שירות צבאי עלול לפגוע להן בשידוך ובשם של משפחתן בקהילה, קיבלו פטור משירות צבאי.

  כל מי שמעוניינת או סבורה שהיא זכאית לפטור על רקע זה והיא משתייכת לאוכלוסיות הספציפיות, צריכה להעביר בקשה מנומקת היטב, בהזדמנות הראשונה שהיא מגיעה ללשכת הגיוס (צו ראשון ואף לפני הצו הראשון). בנוסף יש לצרף תצהיר של המלש"בית ושל שני עדים נוספים התומכים בטענתה זו.

  לאחר הצו הראשון, הליכי גיוסה של המלש"בית מוקפאים עד לגיל 18. בגיל 18 מתכנסת ועדה אשר חוקרת את המלש"בית ואת העדים אשר תצהיריהם התקבלו.

  לאחר כשבועיים מתקבלת תשובה באם הוועדה קיבלה את הטענות ומעניקה פטור על רקע זה או לא.

  הליך זה הוא הליך עומק משמעותי שדורש חתימה על תצהירים והכנה מדוקדקת לדיון הועדה ואף טרם לה.

  אנו ממליצים בחום לפנות למשרדנו בכל מקרה שבו עולה אפשרות להיות משויכים לאוכלוסיות הזכאיות לפטור זה.

  ×

  שיחת ווטסאפ