Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  פטור משירות צבאי

  השירות הצבאי הוא בסיס קיומה של מדינת ישראל. אין להקל ראש בשירות צבאי שגם מעניק חוסן למדינתנו אך לא פחות לחיילים המשרתים.

  עם זאת ישנם אנשים אשר אינם יכולים מסיבות שונות לשרת. במאמר זה ננסה להביא את הפטורים השונים שאינם נובעים ממצב רפואי. פטור על רקע מצב רפואי ידון במאמר נפרד.

  פטורים לפי חוק שירות ביטחון

  • פטור לאישה הרה ואם לילד.
  • אם לילד ואישה הרה תהינה פטורות משירות צבאי. כמובן שמדובר בפטור משירות סדיר.
  • אם לילד או אישה הרה יעבירו הודעה על כך לרשויות להלן, במסירה אישית או בדואר רשום:
   • למיועדת לשירות ביטחון – העברת אישור למיט"ב
   • מי שכבר משרתת בשירות סדיר – חיילת – קצין שלישות ראשי, קצינה – ראש מנהל הסגל.
   • אישורים שיש לצרף להודעה.

  ראיה על הורות –

  1. העתק מאושר של רשות האוכלוסין בו מצוינים פרטי המבקשת ופרטי הילד.
  2. תעודת לידה של הילד. ראיה על הריון: אישור רופא מיילד וגניקולוג כי המבקשת הרה וכי נצפה דופק אצל העובר.

  פטור לאישה נשואה

  אישה נשואה פטורה משירות סדיר.

  ישנה אפשרות להתחתן גם במהלך השירות הצבאי ולבקש פטור לפי סעיף זה.

  הנישואין הם לפי מרשם האוכלוסין ולכן יש חובה להירשם כנשואים במשרד הפנים. הדבר אומר כי גם נישואין אזרחיים תקפים לצורך קבלת הפטור.

  פטור מטעמי הווי משפחתי

  חשוב שלא להתבלבל בין פטור זה לבין פטור מטעמי הכרה דתית. מדובר בשני פטורים שונים אשר יש להם תנאים שונים לחלוטין וגם מנגנוני ביטול וערעור שונים.פטור זה הוקם עבור אוכלוסיות אשר הינן מאוד מסורתיות, בהן לא מקובל כי אישה תהא בסביבת גברים או תשרת אותם. נשים אלו אינן נפגשות עם גברים שלא לצורך חתונה וגם זאת, רק במסגרת שידוך שנערך על ידי המשפחה. האישה, עד ליום חתונתה נתונה למרותו הבלעדית של אביה ועליה לשמור על צניעות חיצונית והתנהגותית.  קהילות אלה הינן קהילות סגורות ומאוד קפדניות. פטורים אלה נתנו לרוב לאוכלוסיות הבוכריות והקווקזיות אשר הוכח כי האישה ומשפחתה אכן נוהגת לפי המסורת, עם זאת הפטור אינו גורף עבור אוכלוסיות אלה בלבד ולא כל אישה בוכרית או קווקזית תקבל פטור זה.

  בשונה מפטור מטעמי הכרה דתית, כאן מוטלת על האישה החובה להוכיח בעצמה כי ההווי המשפחתי שלה מונע ממנה לשרת. מהטעם הזה פטור זה הוא יותר קשה לקבלה מאשר הפטור מטעמי הכרה דתית.

  על פטור זה להיות מוגש מיד עם קריאה ראשונה להתייצבות לצורך בדיקות ("צו ראשון")

  פטור לפי סעיף 20 לחוק

  1. מי שבהגיעו לגיל 18 היה אזרח או תושב קבוע במדינה ניתן לגייס אותו רק תוך 24 חודשים ממועד הגיעו לגיל 18.
  2. מי שהיה לאזרח או תושב לאחר שמלאו לו 18 – תוך 24 חודשים מיום שהפך אזרח או תושב.

  בחלק השני של החוק ישנה סוגיה מעניינת שאנחנו נלחמים בה. ישנם לא מעט ילדים לעולים דור שני ליהודים. כך יוצא מצב בו ההורים של הילדים הם אזרחים אך הילדים לא אזרחים. משרד הפנים אינו מעוניין לגייס אותם כי גיוס שלהם יקנה מעמד בארץ לכל בני משפחתם. וכך, בוקר בהיר אחד, בגיל 24 מקבל המלש"ב הודעה כי הוא יכול לקבל אזרחות ואז גם מגייסים אותו. לטעמנו מדובר בגיוס לא חוקי ואנו נלחמים בתופעה הזו.פטור מטעמי

  מדיניות

  עד כה עסקנו בפטורים שהם מכוח דין. פטורים אלה יותר שקופים ועל כן יותר קל להבין בדיוק מה התנאים ומה הדרך לערער. להלן יהיו מספר פטורים שניתנים על פי שיקולי מדיניות של מיט"ב.פטורים אלה והתנאים להם חסויים ולא תמיד ניתן לדעת מה הקריטריונים לקבלתם. עם זאת עורך דין צבאי בעל ניסיון בתחום יכול לשער ברמה גבוהה מאוד מהם התנאים ואם הלקוח עומד בהם.

  פטור מטעמי משפחה

  מדובר בפטור שניתן לחיילים וחיילות שיכולים להוכיח כי התנאים בביתם קשים מאוד. פטור שניתן למי שהוריו חולים, בעלי חובות וכו'. עם זאת, לא מספיק להוכיח כי התנאים בבית קשים מאוד, יש להוכיח כי החייל או החיילת הינם היחידים שיכולים לסייע להוריהם והם היחידים שאכן עושים כן. לכן אם ההורים עובדים או שאינם נכים ברמה שאינה מאפשרת להם לעבוד, תהיה בעיה לחייל לקבל פטור זה. אם ישנם אחים נוספים גדולים הגרים בבית, יכולה להיווצר בעיה בהוכחה, למרות שאנו נתקלים לא מעט במקרים בהם באמת החייל הוא המסייע היחיד ואילו אחיו הגדולים כלל לא עוזרים.

  נעיר כי מדובר בפטור שמאוד קשה לקבלה הואיל ולצה"ל יש פתרונות כמו תשלומי משפחה ועוד. 

  הדברים מקבלים שינוי משמעותי אם מדובר בנסיבות שנבחנות לאחר כליאה ובכלא אבל על כך נרחיב במאמר אחר.

  נזכיר כאן, בקצרה, את אוכלוסיית החיילים בודדים או זכאי סיוע

  חייל בודד הוא חייל ששני הוריו בחו"ל. זכאי סיוע הוא חייל אשר הוכח כי הוא אינו בקשר עם הוריו מכל טעם שהוא. לגבי שניהם הכלל הגורף הוא שלא ניתן פטור הואיל וצה"ל יכול לסייע לחייל במגורים ופרנסה.

  פטור בשל רקע פלילי

  תיקים פליליים סגורים שאינם בין החמורים (גניבה, שימוש בסמים, אלימות ללא נסיבות מחמירות, תקיפה סתם ועוד) אינן מהווים מניעה לשירות צבאי.

  תיקים פליליים חמורים (אונס, תקיפה בנסיבות מחמירות ועוד) עלולים להביא לפטור משירות צבאי. 

  תיקים פליליים שמתנהלים ועדיין לא ניתנה החלטה לסגור, להרשיע או לזכות את המיועד לשירות ביטחון, יביאו למניעה לגיוס ואף פטור משירות צבאי. אין קשר אם התיק חמור או לא.

  פטור בשל נתונים אישיים נמוכים

  בעלי דפ"ר וקב"א נמוכים מאוד יביאו לפטור משירות צבאי.

  נערי רפול, חיילי מקא"ם

  חיילי מקא"ם הינם חיילים בעלי נסיבות אישיות בעיתיות וקשות, נתוני איכות נמוכים ו/או ציון קשיי הסתגלות גבוה (קה"ס 50). מאחר וחיילי מקא"ם הם חיילים שידוע לצבא שישנה סבירות גבוהה שלא כולם מתאימים כלל לשירות, הרי שהדרך לקבלת פטור אצל חיילי מקא"ם היא הרבה יותר פשוטה. יש לתאם ראיון עם קצינת המקא"ם הרלוונטית. בראיון הקצינה תנסה להבין מה הבעיות של החייל ותנסה לתת להן פתרון ולמנוע את יציאת החייל מהשירות. אם החייל יתעקש שאיננו מסוגל לשרת הקצינה עשויה להמליץ על פטור של החייל משירות. המלצה זו מעברת לוועדה שאמורה לאשר או לא לאשר את המלצת הקצינה. ברוב המוחלט של המקרים ההמלצה מאושרת ויש רק להמתין לאישור סופי של מפקד מיט"ב.

  פטור בשל עודף נשים

  פטור שניתן לנשים כאשר ישנו גיוס עם נשים רבות מידי. לרוב הפטור יינתן לבעלות נתוני האיכות הנמוכים יותר ביחס לשאר המגויסות באותו מחזור גיוס.

  דעו כי ניתן לבקש כל פטור ולערער על כל פטור שהתקבל בניגוד לרצונכם. ערעורים על החלטות מיטב הם בדרך כלל ערעורים פנימיים ולבסוף, במידה ולא התקבלה התוצאה הרצויה, ניתן גם לעתור לבג"צ.

  אם לא קיבלתם פטור שלדעתכם מגיע לכם, או אם פטרו אתכם משירות למרות שאתם מעוניינים לשרת, אתם מוזמנים למשרדנו לצורך קבלת סיוע בנושא.

  ריקי ישי, עורכת דין צבאית

  ×

  שיחת ווטסאפ