Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  פרופיל צבאי

  כל מועמד לשירות בטחון (מלש"ב) מקבל פרופיל צבאי בהתאם למצבו הרפואי. פרופיל זה נקבע טרם הגיוס והוא הקובע את סוג השירות שיבצע אותו חייל. פרופיל צבאי יכול לנוע מ-21 ועד 97 וקביעתו מצריכה לרוב כינוס של וועדה רפואית. לוועדה זו הסמכות לקבוע את הפרופיל וגם לשנותו בהתאם למצב הרפואי של החייל.

  חשוב לדעת שכל החלטה של וועדה רפואית בעניין פרופיל צבאי, מחייבת שימוש באחת מהאופציות הבאות :

  • וועדה רפואית חוזרת – וועדה זו משמשת להורדת פרופיל או להעלאת פרופיל במקרה שמצבו הרפואי של החייל/מלש"ב  השתנה. עם זאת, בקשה לוועדה רפואית חוזרת חייבת לעמוד בשני הפרמטרים הבאים :
   1. מבחינת הזמן – עברו  3 חודשים לפחות מהתאריך שבו הוועדה הרפואית הקודמת נתנה את החלטתה.
   2. מבחינה רפואית – החייל /המלש"ב מגבה את השנוי במצבו הרפואי בחוות דעת של רופא.
  • ערעור על קביעת הוועדה הרפואית – החייל/מלש"ב חייב להגיש ערעור תוך חודש מיום החלטת הוועדה הרפואית. ערעור על פרופיל חייב לכלול חוות דעת רפואית מלבד במקרה אחד : כאשר הוועדה הרפואית קבעה חוסר כשירות לשירות בטחון.

  כדי לבחור בין שתי האופציות מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מקצועי. עורך הדין צריך להכיר מקרוב את שלל הסוגיות שקשורות לגיוס לצבא, למשל : העלאת פרופיל, הורדת פרופיל ועוד. לדוגמה, בכל נושא של פרופיל צבאי יש הבחנה בין מלשב"ים לחיילים בפועל :

  • מען הפנייה – מלש"בים צריכים לפנות ללשכת הגיוס ואילו חיילים צריכים לפנות לראש ענף מיון רפואי.
  • סוג חוות הדעת – מלש"בים מצטיידים בחוות דעת מצד רופא אזרחי וחיילים חייבים בחוות דעת של רופא צבאי.

  מכיוון שזהו רק קצה הקרחון מומלץ לפנות למשרד עו"ד ריקי ישי. משרד זה מתמחה בכל הקשור לפרופיל צבאי כמו העלאת פרופיל והורדת פרופיל. המשרד ייעץ בעבר לחיל הרפואה ולמשרד הבטחון והוא מסייע בתחום הרפואה הצבאית, הן בתחום הפיזי והן בתחום הנפשי. המשרד מפנה את לקוחותיו לחוות דעת רפואיות של טובי הרופאים בארץ והמוטו שלו הוא : פנו אלינו בכל מקרה של קביעת פרופיל שאינו בהתאם למצבכם הרפואי האמיתי.

  ×

  שיחת ווטסאפ