Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  רישום פלילי בית דין צבאי – תיקון 2011

  14/10/2013

  טעות נפוצה הינה הסברה שעבירות שנשפטות בבית דין צבאי במהלך שירות צבאי נשארות במערכת הצבאית כרישום פלילי בית דין צבאי בלבד ואינן מגיעות לרישום הפלילי האזרחי.

  אם כן לא רק שעבירות שנשפטות בבית דין צבאי מופיעות כרישום פלילי בית דין צבאי אלא גם במרשם הפלילי באזרחות. יתרה מכך תיקים מסוימים שכלל לא היה מוגש בהם כתב אישום באזרחות, יגיעו לבית דין צבאי ויכתימו את החייל ברישום פלילי אשר ילווה אותו לשנים ארוכות.

  על פי החוק תקופת התיישנות על עבירה הינה 7 שנים. אך לאחר 7 שנים העבירה אינה נמחקת אלא שיש להמתין עוד 10 שנים (!) לצורך מחיקה של העבירה. כלומר הרישום הפלילי קיים לתקופה של 17 שנים. עם זאת חשוב לציין שלאחר 7 שנים מצטמצמים הגופים שיכולים לקבל מידע על ההרשעה.

  לאחרונה תוקן חוק השיפוט הצבאי בכל הקשור לתקופות הרישום הפלילי. תיקון זה הוסיף מושג חדש הנקרא "רישום פלילי מופחת" הדומה ל"אי הרשעה" באזרחות. רישום מופחת זה יימחק תוך 5 שנים מההרשעה. כלומר קיצור של 12 שנים!.

  לחוק שלוש קטגוריות:

  א. עבירות ללא רישום פלילי: אי-קיום הוראות מחייבות (סעיף 133), התנהגות שאינה הולמת (סעיף 130), התנהגות מבישה (סעיף 129), התנהגות פרועה (סעיף 128), אי שמירתו של רכוש צבאי (סעיף 80 רישא) ועוד. ניתן לעיין ברשימה המלאה בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים.

  ב. עבירות העדר מן השירות – תקופת הרישום הפלילי נגזרת מהעונש שנגזר וכן מהחלטות בית הדין:

  • אם מוטל עונש ממשי עד שלושה חודשי מאסר – ההרשעה תגרור רישום פלילי מופחת, אלא אם בית הדין יסבור שעל ההרשעה לגרור רישום פלילי מלא.
  • אם מוטל עונש מאסר בין שלושה חודשים לשישה חודשים – ההרשעה תגרור רישום פלילי מלא, אלא אם בית הדין יסבור, מטעמים שיירשמו, שעליה לגרור רישום פלילי מופחת.
  • אם מוטל עונש מאסר בפועל העולה על שישה חודשים – ההרשעה תגרור רישום פלילי מלא.

  ג. כל עבירה אחרת שהיא מסוג עוון – כדוגמת עבירות שימוש בלתי חוקי בנשק (סעיף 85), סירוב למסור דגימת שתן (סעיף 127 א'), שימוש והחזקת סמים לצריכה עצמית, גניבה מחייל (סעיף 84), אלימות כלפי חייל (סעיף 61) ועוד) – תהא ההרשעה בעלת רישום פלילי מופחת במקרים הבאים:

  1. לא הוטל עונש מאסר כלל;
  2. הוטל עונש מאסר בפועל בכליאה שארכה עד חודשיים ימים;
  3. הוטל עונש מאסר בפועל בעבודה צבאית עד ארבעה חודשים;
  4. הוטל עונש מאסר בפועל שחלקו בכליאה וחלקו בעבודה צבאית ואורכו הכולל הינו עד שלושה חודשים, וחלק הכליאה בו עד חודשיים.

  בכל יתר המקרים, להרשעה בבית הדין הצבאי יתלווה רישום פלילי מלא.

  עם זאת רישום פלילי מופחת זה לא יחול על מי שבעברו הרשעה ותלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה בגין אותה עבירה.

  נעיר שבעבר עבירת הסירוב להיבדק על ידי מסירת שתן, היתה טרם התיקון עבירה שאינה נושאת רישום פלילי ואילו כיום היא בעלת רישום פלילי מופחת.

  רישום פלילי בית דין צבאי

  אם כן חשוב מאוד כי מי שייצג אתכם בהליך הפלילי יהא עורך דין מהתחום הצבאי אשר מכיר את החוק והתיקון לו. כך, לאחר דין ודברים עם התביעה, ניתן יהיה להגיע לאישום בסעיף שונה על מנת להביא לכך שהחייל לא יוכתם ברישום פלילי כלל או לשאת ולתת בכל הקשור לענישה על מנת להיכנס לגדרו של הרישום הפלילי המופחת.

  לסיום נעיר כי קיימת אופציה גם למורשעים ברישום פלילי מלא וכן לאלו אשר התגייסו לצה"ל עם רישום פלילי מהאזרחות להביא למחיקת הרישום.

  באמצעות בקשת חנינה לנשיא ניתן להביא למחיקת הרישום הפלילי לחלוטין. מי ששירת שירות מלא ותקין יוכל לפנות לנשיא המדינה בבקשה חנינה ואף קיימת מדיניות של הפרקליט הצבאי הראשי להמליץ לנשיא המדינה למחוק, במקרים אלו, את ההרשעה.

  לצורך בקשת חנינה מהנשיא וקבלת המלצת הפצ"ר, חשוב ביותר להסתייע בעורך דין על מנת להגדיל את הסיכויים כי הבקשה אכן תתקבל.

  המידע המועבר להלן אינו מהווה ייעוץ משפטי ואינו בא להחליף ייעוץ ספציפי אצל עורך דין צבאי.

  ×

  שיחת ווטסאפ