Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  שינויים במדיניות ענישה בעבירות סמים בצבא

  מדיניות העדר הפללה בעבירות סמים לא פסחה על צה"ל. מדיניות זו, כאמור, הצליחה למצוא את דרכה גם לצבא והפרקליטות הצבאית, הכל כמובן בשינויים המתחייבים.

  בינואר 2017 יצאה הנחיה של התביעה הצבאית הראשית אשר החילה שינויים משמעותיים הן ברמות הענישה, בגוף השופט והן ברישום הפלילי בעבירות פליליות מסויימות ובעבירות סמים בפרט.

  להלן השינויים המשמעותיים בעבירות סמים:

  עבירת סירוב להיבדק לצורך גילוי סמים  – חוק השיפוט הצבאי מאפשר חיוב חיילים בנסיבות המתאימות למסור דגימת שתן. מי שסירב בעבר לסמכות זו נשפט בבית דין צבאי לעונש של כ – 14 ימי כליאה וכן נשא רישום פלילי מלא. עם השנים נעשו מספר שינויים לקולא ולחומרא והיום העבירה נשפטת ביחידה של החייל  (דין משמעתי). המשמעות היא שהעבירה לא נושאת רישום פלילי ואין כל תיעוד לשפיטה.

  התנאים לשפיטה ביחידה על עבירה זו:

  1. אין בעברו של החייל שפיטה קודמת בגין עבירות סמים לרבות סירוב להיבדק.
  2. החייל אינו חשוב בעבירות סמים נוספות פרט לעבירת הסירוב.
  3. לא קיימת חקירה פלילית פתוחה לחייל.

  בנוסף, אם החייל החזיק כלי לשימוש בסם או קנאביס או קנאבנואיד סינטטי (נייס גיי וכדומה) בכמות שאינה מציקה העמדה לדין – עדיין ניתן יהיה לשפוט בגין עבירות אלו ביחידה.

  הסדר מותנה ושימוש בסמים בצבא

  ההנחיה מאפשרת הימנעות מגשת כתב אישום או הקפאת דיון בבית דין צבאי במקרים בהם החייל חשוד/מואשם בעבירות סמים שאינן מצדיקות מעצר סגור.

  לדוגמא חייל שמואשם ב – 4 שימושים בקנאביס בנסיבות אזרחיות יוכל להינות מהקפאת התיק בעניינו או הימנעות מהגשת כתב אישום.

  לאחר קיום תנאי ההסדר להלן, שעיקרן הוכחה כי לא חזר על העבירה ו/או לא חזר להשתמש בסמים – התיק נגדו יסגר לחלוטין.

  מתי לא יחול הסדר מותנה:

  • ההסדר לא יחול על קצינים ונגדים בקבע.
  • לא יחול אם קיימות עבירות קודמות בפלילים לרבות לפני הצבא.
  • אם כבר קיים הסדר מותנה קודם על החייל.
  • אם נשפט בעבר בדין משמעתי על עבירת סמים.
  • אם קיים תיק פלילי תלוי ועומד נגד החייל.
  • אם קיימת חקירה פלילית פתוחה נגד החייל.

  התנאים להסדר מותנה עם החייל

  1. החייל מודה בעובדות כתב האישום.
  2. התחייבות להימנע מביצוע על עבירה לרבות עבירה משמעתית הנושאת גוון פלילי.
  3. ההתחייבות תהיה לשנה ולעיתים הפרקליט יכול לקצרה.
  4. החייל לא פוטר משירות על רקע התנהגות רעה וחמורה או בשל חוסר מוטיבציה או בועדת סמים.

  תנאים מיוחדים לעבירות סמים בצבא

  בנוסף לאמור לעיל החייל מתחייב גם:

  1. למסור דגימות שתן עיתיות במצ"ח.
  2. הסכמה לעמוד בועדת סמים.
  3. הפקדת רישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.

  היכולת להקטין משמעותית את הנזק הנגרם משימוש בסמים בצה"ל מגדילה את הצורך בייעוץ וייצוג ראויים עוד משלב החקירה וכמובן בתחילת ההליך המשפטי.

  רצוי שעורך הדין המטפל יכיר היטב את ההנחיה ויחזיקה במשרדו על מנת לדעת היטב מהי האופציה הטובה ביותר עבור הלקוח שלו.

  אנו עובדים לרשותכם בכל קושי או בעיה.

  בהצלחה!

  ×

  שיחת ווטסאפ