Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  נפקדות, עריקות, השתמטות

  נפקדות ממילואים בזמן מלחמה: עבירה פלילית חמורה

  נפקדות ממילואים היא עבירה פלילית על פי החוק הישראלי. לפי חוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955 סעיף 92- היא עלולה להוביל לעונש מאסר של עד 7 שנים ואף לעונש מאסר של 10...

  להמשך קריאה>>
  מה זה בכלל נפקדות?

  מצב של נפקדות מתייחס לחייל שאינו מתייצב כנדרש בבסיס בו הוא הוצב. נפקדות בצבא היא למעשה שלב אחד לפני עריקות. עבירת נפקדות נחשבת פחות חמורה מעבירת עריקות, אך גם נפקדות...

  להמשך קריאה>>
  כל מה שצריך לדעת בשביל להשתחרר מהצבא מהר

  החוק בישראל קובע חובת שירות צבאי עם הסתייגויות. משמעות הדבר היא שקיימים מקרים בהם אפשר וכדאי לפעול לטובת שחרור מהיר מהשירות הצבאי. שחרור מהצבא אפשרי גם טרם הגיוס וגם לאחריו....

  להמשך קריאה>>
  איך משתחררים מהצבא בלי להסתבך?

  צעירים וצעירות מכל רחבי הארץ מתקשים להתמודד עם המסגרת הצבאית הנוקשה. כולנו מכירים את הטענה שקשה יש רק בלחם ואכן רוב המתגייסים יצליחו להתגבר על הקשיים וישרתו שירות משמעותי. אך...

  להמשך קריאה>>
  זכויות וחובות של עריקים

  היעדרות שאינה מתואמת ומאושרת על ידי המפקד בצבא אסורה. חייל שאינו מתייצב בהתאם לצו שקיבל (גם צו מילואים) או בורח מהבסיס בזמן בו הוא נדרש לשהות בו ייחשב בשלב ראשון...

  להמשך קריאה>>
  עריקות ממילואים

  למעשה, עונש על עריקות ממילואים משתנה ממילואמניק אחד למשנהו בהתאם לפרמטרים הבאים: עבירות קודמות בכלל ועבירות עריקות בפרט, דרגתו של הנאשם, נסיבות חייו, מצבו הנפשי והרפואי של הנאשם, קצין השיפוט ששופט...

  להמשך קריאה>>
  רישום פלילי בית דין צבאי – תיקון 2011

  14/10/2013 טעות נפוצה הינה הסברה שעבירות שנשפטות בבית דין צבאי במהלך שירות צבאי נשארות במערכת הצבאית כרישום פלילי בית דין צבאי בלבד ואינן מגיעות לרישום הפלילי האזרחי. אם כן לא רק שעבירות...

  להמשך קריאה>>
  פטור משירות צבאי לחיילים אשר ערקו או השתמטו מצה"ל

  המסגרת הצבאית לא מתאימה לכל אחד ולעיתים אף רק הנזק מהתועלת שנגרמת הן לחייל\ת והן למערכת הצבאית עצמה. לעיתים קורה שמתגייס\ת חולם על לשרת ולתרום למדינה, אך איפושהו במהלך הדרך הדברים...

  להמשך קריאה>>
  עריק מהצבא

  ערקת מהצבא? עו"ד צבאי ריקי ישי מסבירה מהן השלכותיה של ביצוע עבירת עריקות ומה ניתן לעשות על מנת לקצר את העונש עריקות עריקות נחשבת לעבירה פלילית לכל דבר. חוק השיפוט הצבאי קובע כי...

  להמשך קריאה>>
  עריקות נפקדות ומה ההבדל בעצם

  נפקדות, עריקות ומה ההבדל בעצם? ישנן שתי עבירות שנחשבות ייחודיות למערכת המשפט הצהלית. לפי סעיף 92 בחוק השיפוט הצבאי, דינו של חייל שערק מהצבא הינו כ-15 שנות מאסר. מהי בעצם עריקה?...

  להמשך קריאה>>
  מה ההבדל בין נפקדות, השתמטות ועריקות ממילואים?

  14/10/2013 עבירת הבריחה או אי התייצבות בשירות צבאי הינה בעלת שמות רחוב רבים, אך המונחים הללו אינם שמות נרדפים אלא לכל אחת מעבירות האמורות לעיל יש משמעות משפטית. להלן נבהיר מה משמעות...

  להמשך קריאה>>
  סמכות שפיטה של נפקדות משירות

  העבירה הנשפטת ביותר בבתי הדין הצבאיים הינה עבירת הנפקדות. בממוצע ישנם 3 עצורים חדשים ביום של נפקדים. במאמר של נפקדות בצבא תוכלו למצוא את המשמעות של עבירות הנפקדות. לא כל נפקד יגיע לבית...

  להמשך קריאה>>
  עריקות

  עריקות מהצבא נפקדות בצבא מוגדרת כעבירה בה החייל אינו מגיע ליחידתו תוך 21 יום. לאחר 21 יום נחשב החייל הנפרד לעריק מהצבא והוא עומד בפני עונשים משתנים. למעשה, העונש על נפקדות ועריקות...

  להמשך קריאה>>
  זכויות נחקרים בחקירת מצ''ח

  חקירת מצ"ח במהלך השירות הצבאי הינה טראומה לא קטנה. לעיתים רבות מצ"ח מגיעים ללא התראה מוקדמת ליחידה ושולפים ממנה את החייל לחקירה ארוכה ומפרכת. כבר קרה בעבר שעקב לחץ גדול, פחד נוראי והתנהגות...

  להמשך קריאה>>
  דיני צבא

  מערכת המשפט הצבאית מול מערכת המשפט האזרחית – השוואה במערכת המשפט הצבאים מטפלים בשתי סוגי עבירות: עבירות פליליות ועבירות משמעתיות. עבירות פליליות נמצאות תחת טיפולה של מצ"ח (משטרה צבאית חוקרת) והיא...

  להמשך קריאה>>
  גחלת וועדות - התאמה לשירות

  גחל"ת – גורמי חזרה לשירות תקין, הינו מערך אשר מצוי בכלא 4 ו – 6 ומטרתו היא לאבחן את החיילים המגיעים לכליאה לצורך בחינת דרכי שיקומם, הבטחת המשך שירות תקין...

  להמשך קריאה>>
  ×

  שיחת ווטסאפ